20.06.2024, meniny má
7. augusta 2023

V Seredi vznikne nové lapidárium. Budú v ňom umiestnené nálezy z Panskej ľadovne Seredského kaštieľa

V Seredi vznikne nové lapidárium. Budú v ňom umiestnené nálezy z Panskej ľadovne Seredského kaštieľa
Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie
reklama

Vedeli ste o tom, že v Seredi máme lapidárium? V jednej z expozícií Mestského múzea v Seredi sú vystavené barokové sochy z Trojičného stĺpa z druhej polovice 18. storočia.

Súčasťou expozície sú tiež svetelné tabule s vysvetľujúcimi komentármi a obrázkami k histórii Trojičného stĺpa, pôvodnej Fándlyho fary a zaniknutého stredovekého kostola zo 14. storočia.

Lapidárium (z neskorolatinského lapidarium, od lat. lapis – kameň) je zbierka kamenných starožitností (plastík a ich zlomkov, architektonických fragmentov z výkopov či poškodených historických stavieb), alebo priestor na úschovu takejto zbierky. Lapidáriá vznikajú pri múzeách alebo pri významných pamiatkach s dlhým stavebným vývojom.

Lapidárium v kaštieli

Ako na svojej facebookovej stránke informovali Richard Hričovský a Patrik Eckert z OZ Seredské nábrežie, majú v úmysle vytvoriť lapidárium. Tu budú umiestnené kamenné prvky zo stredoveku, ktoré patria medzi najhodnotnejšie nálezy z odkrývania Panskej ľadovne.

reklama

Na obhliadke miesta nálezu už bol archeológ, ako aj zástupcovia mesta Sereď a zamestnanci Krajského pamiatkového úradu Trnava. Z tohto stretnutia vyplynulo pre mesto Sereď niekoľko úloh a povinností.

„Medzi naše najhodnotnejšie nálezy patria kamenné prvky zo stredoveku. Jedná sa o niekoľko ton opracovaného kameniva. LAPIDÁRIUM vytvoríme vybúraním zamurovaných dverí na južnom krídle kaštieľa.

Po dnešnej návšteve pracovníkov KPÚ Trnava dostane mesto Sereď povinnosť tieto prvky uskladniť. Mesto Sereď je tiež povinné zabezpečiť archeologický prieskum nášho nálezu. To sú tie najzákladnejšie a povinné kroky, ktoré mesto Sereď musí spraviť.“

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Ako ďalej píšu, je potrebné sprístupniť kaštieľ a vyčistiť odpad po bezdomovcoch. Prikladajú aj fotky, ktoré ukazujú skutočne zanedbaný a znehodnotený priestor Seredského kaštieľa.

„Pozrite si aktuálny stav južného krídla kaštieľa. Je stále na mieste tvrdiť, že nie sú čas a peniaze? Mesto Sereď desiatky rokov zanedbáva vlastnú nehnuteľnosť. Prišiel čas sa zobudiť. LAPIDÁRIUM vytvoríme v časti kaštieľa, kde zostali zachované klenby.“

V tejto časti však roky zamurované okná zabezpečili nerušený pobyt netopierov. Nakoľko ide o chránené živočíchy, ich odchyt musia zabezpečiť kompetentné orgány. Vypratanie južného krídla a následné budovanie lapidária tak začne až po odchyte týchto zvierat.

Perlička na záver

Jeden z posledných statusov OZ Seredské nábrežie na ich sociálnej sieti prekypuje nadšením. Podarilo sa im totiž zohnať niekoho, kto sa na Panskú ľadovňu pamätá, takže sa čoskoro môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé príbehy.

„Máme svedkyňu, ktorá si pamätá udalosti z kaštieľa okolo roku 1945. Opísala aj dispozíciu ľadovne, do ktorej chodila, aj kde mala vstup a ako to fungovalo, čo a ako sa skladovalo.

Udalosti a dispozíciu opísala presne, bez toho, aby videla akúkoľvek našu fotografiu. Nevedela, že kopeme. Pamätá si aj farby koní, ktoré tam chovali. Bude to ešte veľmi zaujímavé.“

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroje: muzeum.sered.sk, sk.wikipedia.org, FB OZ Seredské nábrežie
Zdieľať na Facebooku