24.11.2020, meniny má
19. októbra 2020

V stredu sa koná zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tentokrát sa budú preberať naozaj zaujímavé témy

V stredu sa koná zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tentokrát sa budú preberať naozaj zaujímavé témy
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Primátor nášho mesta, Ing. Martin Tomčányi, zvoláva v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi. Zasadnutie sa má konať už túto stredu 21. októbra 2020 o 17.30 hod. podvečer. Primátor vás preto pozýva do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

Návrhy programu

Mesto Sereď navrhlo na stredajšie zastupiteľstvo nasledujúce body programu. Bližšie sa im bude venovať vo veľkej zasadačke o 17.30 hod. v stredu, preto, ak vás nejaký z bodov zaujal, neváhajte prísť. Rozoberať sa bude napríklad nakladanie s majetkom mesta Sereď, ktorý sa týka stavby v objekte futbalového štadióna. Medzi ďalšie predmety záujmu patrí napríklad obnova klampiarskych prvkov v kaštieli v Seredi.

PROGRAM:

 • Otvorenie a schválenie programu MsZ
 • Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
 • Nakladanie s majetkom mesta Sereď
  • Zámer nájmu majetku – časť stavby v objekte futbalového štadióna (vedúca práv. a majetkového referátu) + pozemky v lokalite „Malý háj“ – návrh OVS  (prednosta úradu)
  • Nájom majetku mesta – budova na Garbiarskej ul. – dodatok k nájomnej zmluve (vedúca práv. a majetkového referátu)
  • Nadobudnutie verejného osvetlenia do majetku mesta – (vedúci odd. rozvoja mesta)
 • Návrh realizácie projektu „Obnova klampiarskych prvkov v objekte NKP – Kaštieľ Sereď“ (projektový manažér)
 • Záver
Mestský úrad Sereď | Mapio.net

zdroj: mapio.net

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku