28.01.2023, meniny má
4. januára 2023

Vedeli ste, že môžete požiadať o odpustenie poplatku za komunálny odpad? Čas na to máte do konca januára

Vedeli ste, že môžete požiadať o odpustenie poplatku za komunálny odpad? Čas na to máte do konca januára
Zdroje: pnky.sk/freepik.com
reklama

Mesto Sereď ako správca dane informuje platcov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 11. 2022 bola upravená možnosť uplatnenia si nároku na zníženie a odpustenie tohto poplatku.

Na základe tejto novely je poplatník povinný svoj nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. V inom prípade mu môže tento nárok zaniknúť.

Čo to znamená v praxi?

Všetci tí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku za komunálne odpady za rok 2022, musia spĺňať jedno z kritérií, ktorými sú:

  • ste držiteľmi preukazu ZŤP,
  • poberáte dávky v hmotnej núdzi.

V prípade, že ste sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období roku 2022 nezdržiavali na území mesta Sereď máte nárok požiadať o odpustenie poplatku za komunálny odpad.

reklama

Ak toto spĺňate, ďalším krokom je podať si oficiálnu žiadosť a stihnúť to do 30. januára 2023. Ak to nestihnete, v predstihu myslite na zdaňovacie obdobie 2023. Ohľadom zníženia alebo odpustenia nároku v budúcom roku si môžete podať žiadosť kedykoľvek do 30. januára 2024.

V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte priamo správcu dane na telefónnom čísle 0948 340 037, mailom na – lucia.opatova@sered.sk alebo osobne na Mestskom úrade Sereď v kancelárii č. 4A.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku