04.03.2024, meniny má
25. októbra 2022

VOĽBY 2022: Prinášame vám zhrnutie o tom, ako voliť našich zástupcov v sobotných voľbách

VOĽBY 2022: Prinášame vám zhrnutie o tom, ako voliť našich zástupcov v sobotných voľbách
Zdroje: seredsity.sk/zmos.sk
reklama

V sobotu 29. októbra 2022 sa uskutočnia komunálne voľby, ktoré budú po prvýkrát spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Voliči si tak budú vyberať svojich županov, primátorov alebo starostov aj obecných či mestských poslancov.

Chcete ísť voliť, ale neviete, čo vás čaká a na čo sa máte pripraviť? Pripravili sme pre vás článok, v ktorom sa dozviete, akým spôsobom budú spojené voľby prebiehať.

Kedy a kde sa budú voľby konať?

Voľby sa budú konať v sobotu, 29. októbra 2022 od 7.00 hod. a volebné miestnosti sa zatvoria o 20.00 hod. Voliť môžete iba v mieste trvalého bydliska.

Sereď bude vo voľbách rozdelená na tri volebné obvody a 13 volebných okrskov. Seredčania tak budú voliť v miestnosti, ku ktorej je pridelená ulica ich trvalého pobytu.

reklama

Zdroj: sered.sk

Zdroj: sered.sk

Ako sa bude voliť?

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Následne vám volebná komisia vydá obálky spolu s hlasovacími lístkami. Po prevzatí obálok s lístkami sa podpíšete a pôjdete do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Modrá obálka spolu s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi je určená pre voľby do VÚC – jeden hlasovací lístok je pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Biela obálka a dva biele hlasovacie lístky sú určené pre voľby do miestnej samosprávy – jeden hlasovací lístok je pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja aj mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet volených poslancov je uvedený na hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja a primátora mesta môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Po zakrúžkovaní kandidátov vložíte hlasovacie lístky do príslušných obálok, to znamená lístky pre voľby VÚC do modrej obálky a lístky pre voľby do miestnej samosprávy do bielej obálky. Potom vložíte modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zdroj: zmos.sk

Čo v prípade zdravotne znevýhodnených voličov?

Ak má volič zdravotné postihnutie, ktoré mú znemožňuje samému upraviť hlasovací lístok alebo nemôže čítať, alebo písať, má právo so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov zobrať inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila lístky a vložila ich do obálok a následne do schránok. Touto osobou nesmie byť člen volebnej komisie. Volič túto situáciu oznámi volebnej komisií po príchode do volebnej miestnosti.

Ak sa niekto nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Toto je však možné iba v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Čo ak sa pomýlite alebo chcete voliť iba v jedných voľbách?

Ak sa pri voľbe pomýlite, môžete volebnú komisiu požiadať za nesprávne upravené hlasovacie lístky o vydanie iných. Ak sa chcete zúčastniť iba jedných volieb, chcete voliť zástupcov do orgánov miestnej samosprávy a do orgánov samosprávneho kraja nie alebo naopak, vyplníte iba tie hlasovacie lístky, ktoré chcete.

Nesprávne upravené alebo nepoužité hlasovacie lístky následne vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak tak nespravíte, dostanete pokutu 33 eur za priestupok.

Zdroje: sered.sk, zmos.sk
Zdieľať na Facebooku