24.02.2024, meniny má
16. marca 2022

Vychovávateľka z Centra pre deti a rodiny v Seredi Martina Krejčiová získala ocenenie vychovávateľov

Vychovávateľka z Centra pre deti a rodiny v Seredi Martina Krejčiová získala ocenenie vychovávateľov
Zdroj: seredskenovinky.sk/seredsity.sk
reklama

Seredčan Ján Jankulár, ktorý je riaditeľom Centra pre deti a rodiny v Seredi (CDR, detského domova), vytvára so svojím profesionálnym tímom domov pre sedemdesiat detí.

Jednou z vychovávateliek v sered CDR je aj pani Martina Krejčiová, ktorá získala ocenenie spomedzi 25 vychovávateľov z rôznych kútov Slovenska za ich profesionálnu prácu. Informácie priniesli Seredské novinky.

Ocenenie vychovávateľov

V Piešťanoch sa v dňoch 9. – 10. marca 2022 konala konferencia pre vychovávateľov z Centier pre deti a rodiny na Slovensku. Organizovalo ju Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Osobne sa konferencie zúčastnilo 110 účastníkov, 59 sa pripojilo online. Vychovávatelia z centier pre deti a rodiny si mohli vypočuť rôzne odborné príspevky zamerané na zlepšenie výchovy detí žijúcich v CDR.

reklama

Na konferencii prebehlo aj ocenenie 25 vychovávateľov z celého Slovenska. Boli ocenení za ich profesionálnu prácu, prínos v oblasti výchovy či za vedenie detí k športu, kultúre a hodnotám dôležitým pre ich rozvoj.

Taktiež za ich nezištnú podporu a sprevádzanie v živote dieťaťa, ako aj za pomoc pri zvládaní náročných situácií v centre počas pandémie COVID-19. Medzi ocenenými bola aj pani Martina Krejčiová, vedúca výchovy z Centra pre deti a rodiny v Seredi.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Od práce v školstve po vedúcu výchovy v CDR

Pani Martina Krejčiová pracovala najskôr v školstve a neskôr pôsobila 12 rokov ako vychovávateľka v samostatne usporiadanej skupine v Trnave. Do Serede prišla pracovať ako špeciálna pedagogička pre špecializovanú skupinu detí s duševnými poruchami na Kasárenskej ulici.

Po nástupe Jána Jankulára do funkcie riaditeľa CDR v Seredi začala pracovať ako vedúca výchovy. Pani Krejčiová má na starosti koordinovanie skupín, prácu s deťmi a vychovávateľmi, nastavenie a fungovanie skupín, riešenie škôl, prácu s odborným tímom, harmonogramy služieb, akcie pre deti, letnú a zimnú činnosť detí a pod.

Práca vychovávateľky je podľa jej slov náročná a neberie ju ako zamestnanie, ale skôr ako poslanie. Vychovávateľ sa snaží dieťaťu, ktoré prišlo do centra s rôznymi životnými traumami, poskytnúť to, čo nedostalo vo vlastnej rodine. Deti pripravuje na život, zdieľa s nimi ich starosti aj radosti.

Snaží im dať zo seba to najlepšie. Pre vychovávateľa aj ostatných zamestnancov CDR je veľkou radosťou a zadosťučinením, keď sa dieťaťu darí, dokončí si školu, zamestná sa a je úspešné v živote.

„Ja sa nezúčastňujem priamo práce v skupine, ale viem všetko dôležité okolo každej skupiny, každého dieťaťa a každého vychovávateľa,“ približuje svoju prácu Martina.

Poďakovanie

Ako povedala pani Krejčiová, bola veľmi milo prekvapená, lebo vôbec netušila, že ju riaditeľ CDR v Seredi Ján Jankulár navrhol na ocenenie. „Touto cestou sa mu chcem za to poďakovať a aj tým mi dal najavo, že je s mojou prácou spokojný.“

„Veľmi si to vážim a budem sa snažiť robiť svoju prácu ešte lepšie ako doteraz. Musím povedať a pochváliť nášho pána riaditeľa za jeho úžasnú prácu a za dobrú spoluprácu, ktorú medzi sebou máme,“ doplnila pani Krejčiová.

„Taktiež chcem poďakovať všetkým vychovávateľom či už samostatným alebo pomocným za ich prácu, že zvládajú ťažké časy, čo sme mali počas pandémie a aj teraz, keď sa musíme pripraviť na príchod detí z Ukrajiny. Ďakujem aj ostatným zamestnancom. Ako som povedala, bez vychovávateľov by centrum nefungovalo a ich práca nie je prácou, ale poslaním. Do práce dávajú srdce a lásku,“ dodala na záver.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku