22.07.2024, meniny má
2. decembra 2022

Z mestského rozpočtu bude vyčlenených až 130 000 eur na podporu telovýchovy a športu

Z mestského rozpočtu bude vyčlenených až 130 000 eur na podporu telovýchovy a športu
Zdroj: seredsity.sk/pexels.com
reklama

Mesto Sereď aj tento rok zverejnilo na svojej webovej stránke výzvy, vďaka ktorým majú rôzne organizácie šancu zažiadať si o dotácie z rozpočtu mesta pre rôzne oblasti pôsobenia.

Požiadať o finančný príspevok môžu právnické aj fyzické osoby/podnikatelia, ktorí majú sídlo/trvalý pobyt na území mesta Sereď, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta Sereď, poskytujú služby obyvateľom mesta Sereď.

My sme pre vás v krátkosti popísali oblasti, pre ktoré je možné získať dotácie aj kritériá získania.

Dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Dotácie je možné získať pre tieto oblasti:

reklama
 • oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých;
 • oblasť kultúry;
 • oblasť životného prostredia;
 • oblasť mládeže;
 • oblasť športu.

Dotácie na financovanie projektov realizovaných v oblasti charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

Hlavné kritériá pre získanie dotácií:

 1. podpora aktivít humanitárneho a charitatívneho charakteru pre obyvateľov mesta, organizovanie podujatí pre deti z detského domova, pre deti nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov mesta, pre seniorov,
 2. organizovanie kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti bez rodín a pre deti zo sociálne odkázaných rodín,
 3. projekty zamerané na podporu v oblasti zdravia a preventívnu zdravotnú starostlivosť,
 4. vytváranie zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov,
 5. podpora a pomoc pre zdravotne postihnutých občanov (dospelých a deti),
 6. podpora činnosti zväzov a združení, ktoré pracujú na území mesta Sereď alebo poskytujú služby občanom mesta Sereď,
 7. podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia,
 8. podpora aktivít zameraných na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových aktivít zdravotne postihnutých občanov a seniorov.

Zdroj: freepik.com

Dotácie na financovanie projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

Hlavné kritériá pre získanie dotácií:

 1. účasť skupiny alebo jednotlivca na kultúrno-spoločenskom živote mesta,
 2. prínos skupiny/jednotlivca na pozitívnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho,
 3. projekty zamerané na rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta.

Dotácie pre rozvoj aktivít v oblasti životného prostredia

Hlavné kritériá pre získanie dotácií:

 1. zrealizovať projekt na území mesta Sereď,
 2. informovať mesto Sereď, že je registrovaným platcom DPH,
 3. po schválení dotácie uvádzať v propagačných materiáloch informáciu v znení: „PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ.“

Pri tejto výzve sa ďalej uvádzajú aj kritériá, ktoré vplývajú na výšku poskytnutej dotácie v prípade jej schválenia.

Dotácie na podporu a rozvoj aktivít pre oblasť mládeže v roku 2023

Hlavné kritériá pre získanie dotácií:

 1. organizovať projekt na území mesta Sereď,
 2. informovať mesto Sereď, že je registrovaným platcom DPH,
 3. po schválení dotácie uvádzať v propagačných materiáloch informáciu v znení: „PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ.“

Pri tejto výzve, rovnako ako pri predchádzajúcej, sú ďalšie kritériá, ktoré vplývajú na výšku poskytnutej dotácie v prípade jej schválenia.

Zdroj: pexels.com

Dotácie na rozvoj telovýchovy a športu v prvom polroku 2023

Hlavné kritériá pre získanie dotácií:

 1. organizovať projekt na území mesta Sereď,
 2. informovať mesto Sereď, že je registrovaným platcom DPH,
 3. po schválení dotácie uvádzať v propagačných materiáloch informáciu v znení: „PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ.“

V tomto prípade sa taktiež uvádzajú ďalšie kritériá, od ktorých závisí výška poskytnutej dotácie v prípade schválenia s rozdielom pre individuálne aj kolektívne športy. Celková výška poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta pre túto oblasť je vo výške 130 000 eur.

Žiadosti o dotácie je potrebné doručiť osobne, poštou alebo elektronicky do 18. januára 2023. Neskôr, počas mesiaca február 2023, bude prebiehať posudzovanie všetkých prijatých žiadostí.

Všetky potrebné informácie a presné znenie každej z výziev nájdete na www.sered.sk.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku