16.04.2024, meniny má
3. marca 2024

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi oslavuje krásne 40. výročie. Za ten čas sa zo školy stala jedna veľká rodina

Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi oslavuje krásne 40. výročie. Za ten čas sa zo školy stala jedna veľká rodina
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Základné školy sú dôležitým pilierom spoločnosti, pretože prispievajú k individuálnemu rozvoju a formovaniu hodnôt a zručností, ktoré sú dôležité pre rozvoj jednotlivcov a celého spoločenstva.

Jedna z našich seredských základných škôl oslávila pred pár dňami úžasné 40. výročie od svojho vzniku. Za tieto roky prešlo školou množstvo úspešných absolventov, ktorí sa čerpali z tu nadobudnutých vedomostí.

Moderná škola plná možností

Histórii Základnej školy Juraja Fándlyho, ktorá sa začala písať slávnostným otvorením 2. marca 1984, predchádzala história Základnej deväťročnej školy na Malinovskej ulici. ZDŠ na Malinovskej ul. bola zriadená 1. augusta 1964. Škola sa v tom čase nachádzala v troch budovách, ktoré boli postavené koncom predminulého storočia a začiatkom minulého storočia. Riadením školy bol vtedy poverený Pavol Krištofík a zástupcom riaditeľa sa stal Eugen Macko.

V roku 1977 vzišlo od štátu rozhodnutie postaviť novú modernú školu. S výstavbou školy sa začalo na pozemkoch, ktoré susedili so Sídliskom IV. a sprevádzali rôzne problémy. Aj napriek nim bola 2. marca 1984 slávnostne otvorená nová 22 – triedna ZŠ na Sídlisku IV. Do nej sa presťahovalo 714 žiakov a 28 pedagogických zamestnancov. V školskom roku 1984/1985 sa počet tried zvýšil až na 31 kvôli žiakom druhého stupňa z Dolnej Stredy.

reklama

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Za dlhých 40 rokov má ZŠ J. Fándlyho za sebou mnoho úspechov a dôležitých momentov. Pripomeňme si aspoň zlomok z nich:

  • 10. novembra 1986 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie krytej plavárne školy,
  • 1. septembra 1987 bola zriadená trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka,
  • 1. septembra 1997 bolo zriadené Školské športové stredisko basketbalu chlapcov,
  • 13. novembra 1997 bola slávnostne odhalená busta Juraja Fándlyho. Slávnostný akt uskutočnil predseda Matice slovenskej p. Jozef Markuš,
  • 30. apríla 1999 bol Základnej škole Sídlisko IV, ako prvej škole v okrese Galanta, Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Základná škola Juraja Fándlyho. Toto rozhodnutie sa stalo na základe dlhodobého dosahovania vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacej oblasti.
  • 1. septembra 2001 sa ZŠ Juraja Fándlyho stala členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie,
  • 24. septembra 2008 škola získala prvýkrát titul Zelená škola.

Škola má veľmi dobré materiálové, priestorové a technické vybavenie, ktoré slúži ako žiakom tak aj učiteľom školy. Sme veľmi šťastní, že v Seredi máme takúto modernú a výnimočnú školu s dlhoročným zázemím.

fándlyho

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Zdroj: FB Školský šport

Zdroje: zsjfandlyhosered.edupage.org
Zdieľať na Facebooku