05.08.2020, meniny má
reklama
24. apríla 2019

Zápis do materských škôl v Seredi sa blíži. Viete už všetko, čo potrebujete?

reklama

Ak máte doma budúceho škôlkara, určite sa vám zídu informácie ohľadne blížiacich sa zápisov do materských škôl v našom meste. Kedy a kde možno podať prihlášku? Čo všetko je potrebné k prihláške doložiť? Musí byť dieťatko odplienkované? Nielen na tieto otázky, ale aj na mnohé ďalšie nájdete odpoveď v našom článku.

Nástup do materskej školy je veľkým míľnikom nielen v živote dieťaťa, ale i rodiča, ktorému vtedy končí rodičovská dovolenka. Každý rodič chce pre svoje dieťa vybrať takú materskú školu, v ktorej bude o neho čo najlepšie postarané. Mnohí si preto v tomto období kladú otázku, kde, kedy a ako prihlásiť dieťa do materskej školy. Pozreli sme sa na situáciu v našom meste a prinášame vám prehľad tých najzákladnejších informácií.

Aké škôlky máme k dispozícii v Seredi?

V našom meste sú aktuálne zriadené dve materské školy:

  • materská škola na ul. Dionýza Štúra, ktorej súčasťou sú aj elokované triedy na ul. Pažitná, Fándlyho a Cukrovarská,
  • materská škola na ul. Komenského, ktorej súčasťou sú aj elokované triedy na ul. Podzámska a Murgašova.

Zároveň majú rodičia možnosť umiestniť svoje dieťa do DOC Stonožka, ktoré prijíma deti od 20 mesiacov veku do celodennej, ako aj poldennej starostlivosti. Služby tohto detského opatrovateľského centra sú však samostatne spoplatnené, bližšie informácie nájdete priamo na jeho webovej stránke.

Ilustračná foto / Pexels.com

Žiadosť o prijatie do škôlky

Termín zápisu do materských škôl pre školský rok 2019/2020 je v našom meste stanovený od 2. – 15. mája 2019. Žiadosť o prijatie do materskej školy musí podať zákonný zástupca dieťaťa písomnou formou. Prihlášku vám poskytnú buď v konkrétnej materskej škole, alebo si toto tlačivo môžete sami stiahnuť z webovej stránky danej škôlky. K prihláške je potrebné doložiť aj potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je tiež údaj o očkovaní. V súčasnosti neexistuje na Slovensku platná legislatíva, ktorá by škôlkam zakazovala prijať neočkované deti. Údaj o neočkovaní dieťaťa je však dôležitý v prípade výskytu prenosného ochorenia v detskom kolektíve. Treba dať pozor, aby potvrdenie pediatra, ktoré je súčasťou prihlášky, nebolo staršie ako dátum podania žiadosti! Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

Počet podaných žiadostí nie je limitovaný. Dieťa môže rodič prihlásiť do viacerých škôlok v meste či okolí  súčasne. Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, mal by o tom rodič upovedomiť ostatné škôlky. Prihlásenie dieťaťa do materskej školy tiež nie je podmienené trvalým pobytom v meste či mestskej časti, v ktorej sa predmetná škôlka nachádza.

Účasť dieťaťa na zápise nie je nutná, no je dobré vziať ho so sebou, aby sa oboznámilo s novým prostredím a priestormi. Pokiaľ to škôlka umožňuje, je dobré dohodnúť sa tiež na adaptačných hodinách, kedy bude mať dieťa možnosť ešte pred samotným nástupom danú škôlku lepšie spoznať. V okolitých mestách niektoré škôlky pri príležitosti zápisu organizujú aj Deň otvorených dverí. Túto možnosť by istotne uvítali aj viacerí tunajší rodičia.

Ilustračná foto / Pexels.com

Staršie deti sa prijímajú prednostne

Zo zákona sa do materskej školy prijímajú prednostne deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.

Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku. Počet prijímaných detí závisí od kapacitných možností danej škôlky. V niektorých prípadoch je možné prijať aj mladšie dieťa (od dvoch rokov veku), pokiaľ sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Dieťa by malo byť pri nástupe do škôlky odplienkované a bez cumlíka.

Kedy je dieťa prijaté do škôlky?

Keď ste už odovzdali všetky náležitosti, je potrebné počkať na vyjadrenie daného zariadenia. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do materskej školy vám bude doručené písomne. Nemusí to však byť do 30 dní od podania žiadosti. Spravidla toto vyjadrenie rodičia obdržia do konca júna.

Dúfame, že ste v našom článku našli všetky potrebné informácie a zápis do materskej školy zvládnete spolu s vašimi ratolesťami čo najlepšie.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdieľať na Facebooku