28.01.2023, meniny má
24. januára 2023

Zber kuchynského odpadu od rodinných domov funguje už tri týždne. Čo robiť, ak vám hnedé vedierka nevyviezli?

Zber kuchynského odpadu od rodinných domov funguje už tri týždne. Čo robiť, ak vám hnedé vedierka nevyviezli?
Zdroje: sala.sk/hnonline.sk
reklama
Samosprávy sa snažia zvýšenou mierou recyklácie ušetriť peniaze, ktoré by inak museli vynaložiť za skládku odpadov. V základnej rovnici totiž platí, že čím viac obce a mestá vytriedia, tým menej odpadu vyvážajú, a tým aj menej platia. V konečnom dôsledku tak šetria peniaze svojich obyvateľov.

V prípade, že bioodpad vyhodíme do bežnej nádoby na zmesový komunálny odpad, koledujeme si nielen o nepríjemný zápach. Takýto odpad potom skončí na skládke, kde sa bez prístupu vzduchu rozkladá. Tak začne vytvárať najsilnejší skleníkový plyn – metán, ktorý má značný podiel na globálnom otepľovaní.

Kuchynský odpad patrí do hnedých vedierok

Mesto Sereď zverejnilo na svojej webovej stránke oznam o začatí zberu kuchynského odpadu určeného aj pre rodinné domy. Prvý zber sa uskutočnil vo štvrtok 7. januára 2023. Od úvodu januára 2023 si môžu obyvatelia mesta prevziať svoje 10-litrové hnedé vedierko na Zbernom dvore mesta Sereď na Cukrovarskej ulici.

Naplnené vedierko bez akýchkoľvek iných obalov (vrecká, obaly, iné druhy odpadov) bude zberová spoločnosť zberať každý týždeň vo štvrtok od 7.00 hod., pričom bude jednotlivými ulicami prechádzať iba raz. Preto je dôležité, aby boli vedierka vyložené pred rodinnými domami pred začatím zberu.

V prípade, že vám hnedé vedierko nebolo vyvezené, môžete to oznámiť. Na výber máte dva spôsoby:

reklama
  • mailom na reklamaciebrko@sered.sk, v ňom treba uviesť aj vašu adresu, aby mohla byť zabezpečená náprava,
  • telefonicky na mestský úrad, kontakt: 031/789 20 94 klapka 279.
zber kuchynského odpadu

Zdroj: sered.sk

Prečo je dôležité triediť aj bioodpad?

Slovensku sa dlhodobo nedarí priblížiť sa k cieľom v oblasti triedenia v Európskej únii. Do konca roku 2020 malo byť zrecyklovaných minimálne 50 percent všetkých odpadov. Ku koncu roku 2025 by sa toto malo navýšiť o ďalších 5 percent.

Hlavnou zásadou pri triedení bioodpadu je, aby obyvatelia mali dostatok informácií o tom, aký typ potravín môžu do týchto nádob vyhadzovať. Z bežného chodu domácností do nich patria zvyšky jedál alebo potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po záruke a, samozrejme, sú bez obalu, odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, škrupiny z vajíčok alebo vrecká z čajov a usadeniny z kávy.

zber kuchynského odpadu

Zdroj: sered.sk

Zdroj: sered.sk

Zdroje: sered.sk, odpady-portal.sk, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku