25.09.2021, meniny má
26. júla 2021

Zbierka na záchranu kamenného portálu Seredského kaštieľa bola ukončená. Nesplnila však očakávania

Zbierka na záchranu kamenného portálu Seredského kaštieľa bola ukončená. Nesplnila však očakávania
Zdroj: FB Vodný hrad
reklama

Seredské občianske združenie OZ Vodný hrad sa už roky pokúša zachrániť Seredský kaštieľ. Pár rokov sa už snažia aktivitami a dobrovoľníctvom zachrániť aj kamenný portál hradnej brány.

Jedným z podniknutých krokov, ktoré mali poskytnúť akú-takú záchranu, bola aj verejná zbierka. Jej cieľom bolo vyzbierať určitú sumu na to, aby mohli obnoviť hradný portál. Zbierka niesla názov Otvárame hradnú bránu – obnova portálu na Seredskom kaštieli. Cieľová rozpočtovaná suma činila 17 686 eur.

Zbierka bola rok predĺžená

Táto zbierka pôvodne trvala od 22. júla 2019 do 20. júla 2020. Kvôli pandémii však bola predĺžená o ďalší rok, teda do 20. júla 2021. Táto lehota však už uplynula, tak sa Seredské novinky pozreli na výsledok.
„Spolu bolo verejnou zbierkou na obnovu portálu získaných spolu 5 391,46 eur. Na osobitnom zbierkovom účte bola vyzbieraná k 20. 7. 2021 suma 4 736,46 eur. Pokladnička v mestskom múzeu obsahovala 655 eur, ktoré boli dňa 23. 7. 2021 vložené na osobitný  zbierkový účet,“ zhrnula výsledok zbierky pre seredskenovinky.sk M. Hilkovičová, podpredsedníčka OZ Vodný hrad.

Cieľ nebol splnený

Cieľ OZ Vodný hrad bolo vyzbierať 17 686 eur. Ako združenie dostalo túto sumu? Plán rozpočtu na obnovu bol vypracovaný reštaurátorom Mgr. Františkom Šmigrovským.

„Zbierkou sa podarilo vyzbierať 30 % odhadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu. Preto budeme pokračovať v hľadaní aj iných zdrojoch financovania. Či už verejných alebo súkromných.

Samotná činnosť OZ je financovaná z príspevkov darcov, osôb, firiem a tiež z 2 % daní. Aj z týchto zdrojov budeme financovať práce na obnove. Preto, ak má niekto záujem podporiť práve túto konkrétnu činnosť, môže poskytnúť účelový dar na účet nášho OZ,“ uviedlo OZ Vodný hrad, ktoré chce požiadať aj reštaurátora o aktualizovanie odhadovaného rozpočtu.

Aká je história brány?

Ako píšu seredskenovinky.sk, historickú bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600 počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Podobne ako celý kaštieľ, aj táto brána dostala po roku 1949 riadne zabrať.

Najprv nevhodnými stavebnými zásahmi a potom dlhodobou neúdržbou. Dokonca po roku 1960 bránu z oboch strán zamurovali a v prejazde postavili toalety pre stavbárov, ktorí v tom čase stavali v Seredi nové sídliská. Po čase boli tieto zrušené a prebehlo nešetrné búranie.

Ďalšie vysvetlenia OZ Vodný hrad

OZ Vodný hrad pre portál seredskenovinky.sk ďalej uvádza:

„Na portáli je nutné rekonštruovať kamenné články, obnoviť chýbajúci oblúk brány, ktorý bol v minulosti odstránený. Posledná klasicistická prestavba dnešného kaštieľa bola realizovaná v prvej polovici 19. storočia.

Prestavba potlačila pôvodný renesančný výraz portálu. Nad portálom bol neskôr osadený železný nosník kvôli problémom so statikou portálu po odstránení vnútorného oblúku. Jeho súčasný stav je havarijný, čo potvrdil aj realizovaný reštaurátorský výskum.

Preto súčasťou reštaurátorskej dokumentácie bude aj vyjadrenie statika. Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia. Z vnútornej strany brány sa zachoval drevený trám, ktorý má po stranách otvory na osadenie niekdajšej dvojkrídlovej brány. Aj tento je nutné ošetriť.

Návrh na obnovu portálu bude obsahovať aj spôsob ošetrenia dreveného trámu pôvodnej brány, zachovaného v interiéri prejazdu. Obnova portálu si bude vyžadovať reštaurátorské práce, ktoré môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba – reštaurátor so špecializáciou na reštaurovanie kameňa.“

Prebehne rekonštrukcia celého priestoru

Časť kaštieľa má už v rukách súkromný podnikateľ, ktorý má v pláne v priebehu nasledujúcich rokov kaštieľ zrekonštruovať. Vzniknúť by tu mali reštauračné, ubytovacie či školiace priestory. Dá sa predpokladať, že po ukončení zámeru kaštieľ rozšíri turizmus v meste. Obnova portálu by prispela k atraktivite tejto historickej pamiatky.

„Vzhľadom na to, že vlastníkom kaštieľa je mesto Sereď, OZ si zabezpečilo aj splnomocnenie od primátora mesta s poverením konať vo veci zámeru obnovy portálu, ktoré mesto limitovalo na dobu určitú do 31. 12. 2021. Preto s ohľadom na náročnosť a špecifickosť pamiatkovej obnovy portálu, časti národnej kultúrnej pamiatky – Seredského kaštieľa a tiež nutnosti získavania ďalších potrebných zdrojov financovania, požiadame o predĺženie tejto doby.

Veď cieľom je získať dobrovoľnou činnosťou, ochotou a nadšením občanov obnovenú ďalšiu časť kaštieľa,“ uviedlo na záver OZ Vodný hrad.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: FB Vodný hrad, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku