27.07.2021, meniny má
14. februára 2020

Združenie STORM pomáha už 18 rokov. Teraz máte možnosť stať sa jeho súčasťou

Združenie STORM pomáha už 18 rokov. Teraz máte možnosť stať sa jeho súčasťou
Zdroj: FB Združenie STORM
reklama

Smutnou realitou nášho mesta je jeho dlhoročná spojitosť s drogovým biznisom. A hoci sme v posledných dňoch boli svedkami niekoľkých úspešných záťahov Národnej kriminálnej agentúry, drogy a narkomani sú v Seredi dennou realitou. Združenie STORM je akreditovaným subjektom MPSVaR SR a na území Trnavského a Nitrianskeho kraja okrem iného pomáha aj aktívnych užívateľom drog.

„Búrka“, ktorá pomáha

Združenie STORM vzniklo 15. mája 2002 z iniciatívy študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a dnes už funguje ako profesionálna organizácia. Jeho hlavným poslaním je kontaktovať aktívnych injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise v ich prirodzenom prostredí – na ulici. Terénnou sociálnou prácou sa terénni pracovníci snažia minimalizovať zdravotné a sociálne riziká spojené s užívaním nelegálnych drog nielen u svojich klientov, ale aj v ich sociálnom prostredí.

Zdroj: FB Združenie STORM

Môžete pomôcť aj vy

V súčasnosti „STORMáci“ hľadajú spolupracovníkov, ktorí sa chcú realizovať v sociálnej oblasti, chcú pomáhať, ale aj rozvíjať svoju osobnosť prostredníctvom aktivít v treťom sektore. Práca v združení STORM je napr. vhodná aj pre študentov humanitných odborov, ktorým je akceptovaná ako odborná prax – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKV v Nitre a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave.

Informácie o ponúkanej práci

  • plat: 7 eur/hod. brutto,
  • max. 10 hodín týždenne v poobedňajších hodinách,
  • čiastočne flexibilný pracovný čas,
  • vek min. 21 rokov,
  • vhodné aj pre študentov VŠ,
  • vstupné školenia a ďalšie vzdelávania zadarmo,
  • možnosť pracovného postupu,
  • práca s inovatívnymi postupmi – harm reduction (znižovanie rizík/škôd zo správania človeka)
  • možnosť zapojenia sa do rôznych aktivít (festivaly, konferencie atď.).

Ak ťa informácie aj samotné združenie STORM zaujali, pošli svoj životopis spolu s motivačným listom na mail zdruzenie@gmail.com do 29. februára 2020. Ďalšie informácie nájdeš na Facebooku, Instagrame či webovej stránke združenia.

Čo konkrétne ťa čaká v STORME?

Ide o prácu v dvoch projektoch združenia – CIRKUS a KROK VPRED. Program CIRKUS sa zameriava na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže v meste Nitra. Poskytuje služby ambulantnou (nízkoprahový klub) a terénnou (terénna sociálna práca na sídlisku) formou prevažne pre sídliskovú mládež v meste. V rámci priamej práce s mladými ľuďmi od 10 do 20 rokov pracovníci formou rozhovorov na rôzne témy a pomocou voľnočasových aktivít nadväzujú kontakt s cieľovou skupinou. Viac o programe CIRKUS nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: FB Združenie STORM

Program KROK VPRED účinne vypĺňa medzeru medzi primárnou a terciárnou starostlivosťou o klienta. Kontaktní pracovníci pracujú s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise bez toho, aby od nich vyžadovali ukončenie rizikového správania. Terénna sociálna práca sa realizuje v mestách Nitra, Sereď a Trnava vo večerných hodinách.

Súčasťou tohto programu je aj vydávanie časopisu STORMík, ktorý je  určený výlučne pre injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise. Okrem informácií o časoch, miestach a možnostiach služby obsahuje aj články z oblasti zdravia, drog či práva. Klienti môžu doňho priamo prispievať svojou tvorbou – poéziou, kresbami, článkami, príbehmi. Ďalšie informácie o projekte KROK VPRED nájdete na tejto stránke.

Zdroj: FB Združenie STORM

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: zdruzeniestorm.sk, FB Združenie STORM
Zdieľať na Facebooku