21.05.2024, meniny má
14. marca 2019

Zmaturovali by ste zo stredoškolskej slovenčiny? Otestujte sa v špeciálnom maturitnom kvíze

reklama

Kým vy považujete tento týždeň za bežný pracovný, pre maturujúcich študentov je mimoriadne dôležitý. Určite ste zachytili, že tento týždeň prebieha písomná časť maturitnej skúšky na všetkých stredných školách vrátane tých našich v Seredi. Nedávno sme sa vás v našom článku o maturitách pýtali, ako si spomínate na svoju skúšku dospelosti vy. Okrem iného sme vás oboznámili aj s tohtoročnými témami slohových prác zo slovenského jazyka. Dnes sme si pre vás pripravili krátky výber otázok z testu zo Slovenského jazyka a literatúry, s ktorými sa môžete popasovať a otestovať si svoje vedomosti bez prípravy v pohodlí domova. 

Tak čo, Seredčania, ste na tom so stredoškolskou slovenčinou dobre? Zvládli by ste tohtoročný test? My vám držíme palce a nezabudnite sa s vašimi výsledkami podeliť aj v komentároch pod príspevkom. Informácie sme čerpali z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). 

Ktorý žáner dominoval v stredovekej literatúre?

Legenda patrí k stredovekej literatúre a najčastejšie hovorí o živote svätcov, resp. o živote posvätných osôb akéhokoľvek monoteistického náboženstva.

Básnickú skladbu Marína zaraďujeme...

Marína je najdlhšia ľúbostná báseň na svete, ktorú napísal v roku 1844 romantický spisovateľ Andrej Sládkovič. Spolu s básňou Detvan je považovaná za vrchol jeho básnickej tvorby.

reklama

Tvorbu J. D. Salingera zaraďujeme...

Jerome David Salinger sa narodil v roku 1919 a ide o významného amerického spisovateľa, ktorý bol priamym účastníkom druhej svetovej vojny. Písaniu sa vážnejšie začal venovať v povojnovom období. Je autorom psychologických poviedok a románov. Najviac ho preslávil román Kto chytá v žite.

Pri ktorej postave z diela Statky-zmätky je správne uvedená jej charakteristika?

Tomáš Kamenský predstavuje v známom diele J. G. Tajovského postavu otca Zuzky Kamenskej. Správa sa čestne a spravodlivo, vystupuje ako otec, ktorý stojí na čele veľkej rodiny. Svoju rodinu a šťastie si cení viac ako majetok.

Orol tatranský bol...

Orol tatranský, v niekdajšom pravopise Orol tatránski, bola literárno-náučná príloha Slovenských národných novín. Vychádzala od 1. augusta 1845 a za prílohou stál hlavný redaktor novín Ľudovít Štúr. Zámerom bolo podávať obraz o stave slovenskej národnej kultúry, najmä literárneho života.

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami r/ŕ, l/ĺ?

Spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ sú slabikotvorné, to znamená, že tvoria slabiku, ak stoja medzi dvoma inými spoluhláskami.

V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

Združené pomenovanie je ustálené spojenie slov, ktoré ako celok vyjadrujú jeden pojem, ale ich komponenty vystupujú v svojich základných významoch. Ide o opisné pomenovania, pre ktoré jazyk nemá jednoslovný výraz. Ako napríklad mestská hromadná doprava, sýtené nápoje alebo občiansky preukaz.

V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta?

Jednočlenné vety sú vety, ktoré nemajú podmet ako napríklad Omráčilo ju. Hrmí. Rozpršalo sa. Alebo aj Matička Kristova.

Ktorá veta neobsahuje frazeologizmus?

Frazeologizmus je ustálené slovné spojenie najmenej dvoch slov, ktoré má obrazný, prenesený význam.

V ktorej možnosti sú všetky slová neutrálne?

Štylisticky bezpríznakové slová, nazývame ich aj neutrálne slová, vyjadrujú iba vecný logický význam slova. Sú základom slovnej zásoby. Môžeme ich použiť v ktoromkoľvek jazykovom štýle.

Páčil sa vám kvíz? Podporte ho zdieľaním

Zdroje: nucem.sk
Zdieľať na Facebooku