27.06.2022, meniny má
11. januára 2019

Zmenila sa výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Seredi

reklama

Poplatok za komunálne odpady je jeden zo základných poplatkov, ktoré sa platia každoročne. Tento rok je však platné nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša so sebou aj zmeny. Tou najvýznamnejšou je úprava výšky miestneho poplatku pre fyzické osoby – obyvateľov rodinných domov a bytových domov v meste Sereď. Zjednodušene. Poplatok sa zvyšuje.

Ako sa mení poplatok?

Mesto k tomuto kroku pristúpilo z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nepomeru medzi nižšími príjmami z poplatku a vyššími výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste. Lucia Opátová na webe novinky.sered.sk uvádza, že mesto pristúpilo k zvýšeniu týchto poplatkov prvýkrát od roku 2012. Poplatok sa zvyšuje zo sumy 21,24 eur (osoba/rok) na 27,00 eur (osoba/rok).

Kto má právo na zníženie poplatku?

Keďže prišlo k výraznejšiemu jednorazovému navýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, mestské zastupiteľstvo schválilo úľavy aj pre ďalšie dve skupiny osôb, pre ktoré to zákon umožňuje, t. j. fyzické osoby staršie ako 62 rokov držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Okrem toho majú možnosť zníženia poplatkov aj fyzické osoby v hmotnej núdzi.

reklama

Ako si uplatníte úľavu?

Ak patríte do jednej z vyššie spomenutých skupín a chcete si uplatniť nárok na zníženie poplatku, musíte podať tlačivo „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktoré si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Vyplnené a podpísané žiadosti môžete podávať osobne v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ alebo na Referáte životného prostredia MsÚ v kancelárii č. 4. Ak je vám jednoduchšie tlačivo poslať, tak buď poštou na adresu Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. V prípade ďalších otázok sa môžete informovať aj telefonicky na telefónnych číslach 031/789 239 22 79 a 0948 340 037.

Obrázok, ktorý vidíte nižšie, je nálepka na zberné nádoby na komunálny odpad. V priebehu mesiaca január sa bude realizovať ich oblepenie odpadovou spoločnosť Komplex.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdroje: www.novinky.sered.sk
Zdieľať na Facebooku