15.01.2021, meniny má
4. januára 2021

Triedený odpad a komunálny odpad v Seredi. Prinášame vám prehľad zberu a cien na rok 2021

Triedený odpad a komunálny odpad v Seredi. Prinášame vám prehľad zberu a cien na rok 2021
Zdroj: mariuspedersen.sk/muzeum.sk
reklama

Triedený odpad je komunálny odpad vytriedený na jeho oddeliteľné recyklovateľné zložky (plast, papier, sklo, kovy, oleje a tuky, textil, elektroodpady a batérie, nebezpečné odpady, textil, drevo a na rodinných domoch aj rastlinný bioodpad), ktorý skončí v systéme triedeného zberu, špeciálnych nádobách alebo vreciach a následne sa po recyklácii alebo energetickom spracovaní využíva opäť ako výrobok, pohonná hmota alebo energia.

Termíny zberu  triedených odpadov na rodinných domoch

Triedenie odpadov znižuje ekonomické a ekologické dopady odpadového hospodárstva na spoločnosť a je preto veľmi dôležité pre náš život a budúcnosť. Všetky triedené odpady môžu občania odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.

zdroj: sered.sk

Systém zberu triedených odpadov z domácností

Zdroj: sered.sk

Prečo triediť odpad?

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku, eliminuje čierne skládky odpadov, znižujú sa náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku Šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

V neposlednom rade triedenie odpadov umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou. Vytriedením odpadu umožňujeme ďalšie spracovanie viac ako tretiny vyprodukovaného množstva odpadu.

Komunálny odpad

Od 1. januára 2021 sa aj v meste Sereď upravuje výška miestneho poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (obyvateľov rodinných domov a bytových domov) z doterajších 27,07 eura/osoba/rok na 29,64 eura/osoba/rok. Navýšenie o 2,57 eura na osobu odráža zvýšené náklady mesta na zvoz komunálnych odpadov v roku 2020.

  • 29,64 eura/osoba/rok – fyzická osoba s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo užívajúca nehnuteľnosť v meste Sereď,
  • 24,00 eur/osoba/rok – fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • 9,00 eur/osoba/rok – fyzická osoba v hmotnej núdzi.

V prípade, že na úľavu máte nárok, ale ešte ste si ju neuplatnili, môžete tak urobiť vyplnením tlačiva „Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ dostupného v tlačenej forme na Mestskom úrade v Seredi a v elektronickej podobe na webe mesta. Tlačivo je potrebné podať na Oddelenie životného prostredia MsÚ, kancelária č. 4. Pre ďalšie informácie môžete volať na telefónne čísla 031/789 23 92, kl. 279 a 0948 340 037 (vybavuje: Bc. Lucia Opátová).

Seredčania, darí sa vám triediť odpad? Považujete to za dôležité a prínosné pre mesto a celkovo pre životné prostredie?

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku