19.05.2024, meniny má
6. januára 2024

Denný stacionár v Dolnej Strede je už otvorený. Chceli by ste sa stať súčasťou tímu jeho pracovníkov?

Denný stacionár v Dolnej Strede je už otvorený. Chceli by ste sa stať súčasťou tímu jeho pracovníkov?
Zdroj: FB Dolná Streda a okolie
reklama

Začiatkom decembra sme vás informovali o tom, že v neďalekej obci Dolná Streda sa podarila úžasná vec. V zrekonštruovaných priestoroch starej fary otvorili Denný stacionár Sv. Rity pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím.

V marci 2023 sa totiž začala úplná obnova starej fary spojená s vybudovaním prístavby, a to najmä vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 1 046 547,26 eur.

Rekonštrukcia týchto priestorov prebehla pod vedením starostu obce Ľuboša Šúryho v spolupráci so správcom farnosti Martinom Ferencom.

Chceli by ste pracovať v stacionári?

Sociálne služby stacionára budú poskytované deťom, mladým dospelým a obyvateľom so zdravotným postihnutím. Nachádza sa tu multisenzorická miestnosť Snoezelen s využívaním interaktívnych terapeutických pomôcok, ako aj priestor na získavanie nových skúseností a zážitkov, ktoré klienti nemôžu zažiť v domácom prostredí.

reklama

Na základe VZN č. 5/2023 o sociálnych službách, poskytovaných v dennom stacionári je suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti určená nasledovne:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 11,00 eur/deň
  • stravovanie: desiata – 0,30 eur; obed – 3,70 eur; olovrant – 0,30 eur
  • zabezpečenie záujmovej činnosti pre prijímateľa: 0,50 eura/deň
  • spolu za jeden deň: 15,80 eur

Ak by ste chceli využiť služby denného stacionára a umiestniť sem vášho príbuzného, svoje žiadosti môžete posielať na e-mailovú adresu stacionar@dolnastreda.sk.

Zároveň, ak máte záujem o prácu v tomto zariadení ako fyzioterapeut, opatrovateľka, inštruktor sociálnej rehabilitácie alebo asistent sociálnej práce, pošlite svoju žiadosť e-mailom na obecdolnastreda@gmail.com. Informovať sa môžete tiež telefonicky na číslach 031/789 29 88 alebo 0902 089 848.

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroj: FB Dolná Streda a okolie

Zdroje: FB Dolná Streda a okolie, abu.sk, FB Farnosť Dolná Streda, dolnastreda.sk
Zdieľať na Facebooku