23.07.2024, meniny má
6. decembra 2023

V obci Dolná Streda otvoria denný stacionár. Bude slúžiť hendikepovaným deťom a mládeži

V obci Dolná Streda otvoria denný stacionár. Bude slúžiť hendikepovaným deťom a mládeži
Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová
reklama

Posledná augustová nedeľa 2023 sa vo farnosti obce Dolná Streda niesla v netradičnom duchu. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, požehnali obnovenú budovu starej fary.

Od 1. januára 2024 budú tieto priestory slúžiť ako denný stacionár pre deti, mladých dospelých a pre obyvateľov so zdravotným postihnutím. Pôjde cca o dvadsiatku hendikepovaných detí a mládež.

Obnova starej fary

Budova starej fary bola postavená v roku 1756 a je najstaršou budovou v obci Dolná Streda. Viac ako 200 rokov slúžila na ubytovanie farára, kaplána a pomocníkov, ktorí sa starali o hospodársky majetok farnosti. Po smrti jej posledného obyvateľa vdp. Timoteja Pozdecha začala budova chátrať.

V roku 2012 bola vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu čiastočne zrekonštruovaná a slúžila ako pastoračné centrum farnosti. V marci 2023 sa začala jej úplná obnova spojená s vybudovaním prístavby, a to najmä vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 1 046 547,26 eur.

reklama

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Denný stacionár

Rekonštrukcia priestorov „starej fary“ v Dolnej Strede prebehla pod vedením starostu obce Ľuboša Šúryho v spolupráci so správcom farnosti Martinom Ferencom. Od 1. januára 2024 tu bude otvorený nový denný stacionár.

Sociálne služby budú poskytované deťom, mladým dospelým a obyvateľom so zdravotným postihnutím. Nachádza sa tu multisenzorická miestnosť Snoezelen s využívaním interaktívnych terapeutických pomôcok, ako aj priestor na získavanie nových skúseností a zážitkov, ktoré klienti nemôžu zažiť v domácom prostredí.

Na základe VZN č. 5/2023 o sociálnych službách, poskytovaných v dennom stacionári je suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti určená nasledovne:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 11,00 eur/deň
  • stravovanie: desiata – 0,30 eur; obed – 3,70 eur; olovrant – 0,30 eur
  • zabezpečenie záujmovej činnosti pre prijímateľa: 0,50 eura/deň
  • spolu za jeden deň: 15,80 eur

Ak by ste chceli využiť služby denného stacionára a umiestniť sem vášho príbuzného, svoje žiadosti môžete posielať na obecný úrad Dolná Streda.

Zároveň, ak máte záujem o prácu v tomto zariadení ako fyzioterapeut, opatrovateľka, inštruktor sociálnej rehabilitácie alebo asistent sociálnej práce, pošlite svoju žiadosť rovnako na adresu Obecný úrad Dolná Streda, č. 650, 925 63 Dolná Streda alebo emailom na obecdolnastreda@gmail.com. Informovať sa môžete tiež telefonicky na číslach 031/789 29-88 alebo 0902 089 848.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroj: FB Farnosť Dolná Streda/Iveta Gremanová

Zdroje: abu.sk, seredskenovinky.sk, FB Farnosť Dolná Streda, dolnastreda.sk
Zdieľať na Facebooku