04.03.2024, meniny má
26. januára 2024

Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnej Strede oslávi 100. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti chcú vytvoriť niečo jedinečné

Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnej Strede oslávi 100. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti chcú vytvoriť niečo jedinečné
Zdroj: FB DHZ Dolná Streda
reklama

Dobrovoľné hasičské zbory sú súčasťou takmer každej dediny či mesta. História ich vzniku siaha do 18. storočia, kedy sa v Uhorsku začali zakladať prvé dobrovoľné alebo obecné hasičské zbory.

Následne bolo v roku 1888 vydané vládne nariadenie, podľa ktorého každá obec, ktorá má aspoň 50 domov, musela zriadiť hasičstvo. Od vydania tohto nariadenia sa začali zriaďovať dobrovoľné hasičské spolky vo väčších i menších mestách bývalého Uhorska.

Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnej Strede

Hasičský zbor v neďalekej dedine Dolná Streda začal písať svoju históriu v roku 1924. Prvým veliteľom bol Lukáš Hanus, tajomníkom bol Štefan Ferenc a predsedom bol farár Andrej Szentgyörgy (Ďurček). Zbor mal spočiatku okolo 20 členov.

Súčasným veliteľom je Jozef Demák a predsedom je Dušan Petrák. Zbor má momentálne 28 členov a od roku 2021 má aj družstvo mladých hasičov v počte 16 detí, ktoré vzniklo v rámci školského krúžku na ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede.

reklama

V tomto roku oslavuje DHZ Dolná Streda nádherné výročie – 100 rokov od založenia. Je to naozaj výnimočné a krásne jubileum, a preto by ho chceli aj náležite osláviť.

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Výnimočná spomienka

Nakoľko hasičská zástava dolnostredských dobrovoľných hasičov má už úctyhodný vek (vysvätená bola v roku 1933), pomaly dosluhuje a je potrebné ju nahradiť novou. Stará zástava sa, samozrejme, uchová v archíve ako nezabudnuteľná spomienka.

Ako dobrovoľní hasiči uvádzajú v svojej prosbe smerom k verejnosti, na počesť 100 rokov existencie DHZ v Dolnej Strede by chceli dať vyhotoviť novú zástavu. Bude naozaj originálnou pripomienkou tohto výročia.

Na zhotovenie tejto výnimočnej pamiatky však potrebujú finančnú pomoc. Veria, že nájdu podporu verejnosti, aby nová zástava DHZ v Dolnej Strede v budúcnosti slúžila ako hrdý symbol obce.

Ako prejav vďaky ponúkajú každému, kto na zhotovenie novej zástavy prispeje aspoň čiastkou 50 eur, možnosť zapísať sa priamo do histórie DHZ. Meno takéhoto darcu bude totiž vyryté na klinci, ktorý bude celé roky neoddeliteľnou súčasťou zástavy. Tak sa aj vaše meno môže navždy zachovať v histórii obce Dolná Streda aj v histórii dolnostredského DHZ.

Ak chcete podporiť zhotovenie tejto jedinečnej pamiatky, kontaktujte DHZ na týchto telefónnych číslach: p. Demák – 0903 326 102, p. Petrák – 0918 266 824 a p. Ščípa – 0905 460 759.

Veríme, že aj s vašou pomocou sa Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dolnej Strede podarí osláviť nádherné 100. výročie založenia krásnou novou zástavou.

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroj: FB DHZ Dolná Streda

Zdroje: dolnastreda.sk, FB DHZ Dolná Streda
Zdieľať na Facebooku