20.06.2021, meniny má
26. marca 2020

Kto získa Cenu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2020? Minulý rok putovala aj do Serede

Kto získa Cenu Trnavského samosprávneho kraja za rok 2020? Minulý rok putovala aj do Serede
Zdroj: FB Trnavský samosprávny kraj
reklama

Už len pár dní je možné predložiť návrhy na udelenie verejného ocenenia Trnavského samosprávneho kraja – Cena Trnavského samosprávneho kraja za rok 2020. Minulý rok získala túto cenu aj pedagogička z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi RNDr. Mariana Straková, o čom ste si mohli prečítať v tomto článku.

Kto môže byť ocenený?

Cena Trnavského samosprávneho kraja je verejným ocenením pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju TTSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti či za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva.

Toto ocenenie môže byť teda udelené:

  • pedagógom za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré šíria dobré meno TTSK,
  • pracovníkom v odvetví kultúry a jednotlivcom a kolektívom aktívne pôsobiacim v odvetví kultúry za celoživotnú prácu, za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a za prácu a výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry v TTSK,
  • jednotlivcom a kolektívom v oblasti športu za mimoriadne výsledky v oblasti športu a za reprezentáciu TTSK,
  • zdravotníckym pracovníkom v kategóriách lekár, sestra, zdravotnícky asistent a iný zdravotnícky pracovník za mimoriadne výsledky dosiahnuté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v riadení a organizácii zdravotníckych zariadení a za celoživotnú prácu,
  • jednotlivcom a kolektívom aktívne pôsobiacim v oblasti sociálnej starostlivosti za celoživotnú prácu, za mimoriadne výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré prispievajú k rozvoju a k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v TTSK,
  • jednotlivcom a kolektívom v odvetví dopravy, za celoživotnú prácu a príspevok k rozvoju kvality služieb v TTSK,
  • jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti v TTSK.

Kto a ako môže podať návrh?

Návrhy môžu zaslať poslanci Zastupiteľstva TTSK, poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, mestských a obecných zastupiteľstiev v TTSK, predstavitelia občianskych združení, humanitárnych, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých, vzdelávacích, podnikateľských, vedeckých a športových inštitúcií a občania SR.

Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré nájdete na tomto odkaze spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným Súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 31. marca 2020 na adresu: Odbor analýz a verejných politík, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo priamo do podateľne úradu.

zdroj: TTSK

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: trnava-vuc.sk
Zdieľať na Facebooku