24.06.2024, meniny má
8. septembra 2023

Mesto Sereď musí v Panskej ľadovni a jej okolí vykonať archeologický a záchranný výskum. Víziou je prezentácia originálu stredovekého opevnenia Šintavského hradu

Mesto Sereď musí v Panskej ľadovni a jej okolí vykonať archeologický a záchranný výskum. Víziou je prezentácia originálu stredovekého opevnenia Šintavského hradu
Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie
reklama

V uplynulých letných mesiacoch sme vás pravidelne informovali o odkrývaní Panskej ľadovne Seredského kaštieľa. O realizáciu tohto projektu sa zaslúžili Richard Hričovský a Patrik Eckert z OZ Seredské nábrežie.

Hodnotné nálezy a odkrytie architektúr bývalého vodného hradu Šintava vzbudili nielen záujem širokej verejnosti, ale aj Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý nariadil vo výskume pokračovať.

Povinný výskum

Ako OZ Seredské nábrežie uvádza na svojej facebookovej stránke, Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie, ktoré nariaďuje mestu Sereď vykonať archeologický, predstihový a záchranný výskum na mieste ľadovne a jej okolí.

„Ako vyplýva zo starších archeologických výskumov, uvedená ľadovňa je situovaná v bývalej vodnej priekope hradu v bezprostrednej blízkosti juhovýchodného nárožia obvodového múru vodného hradu. Archeologizované architektúry vodného hradu patria k najhodnotnejším stredovekým pozostatkom stredovekej histórie kultúrnej pamiatky.

reklama

Priestor zahĺbeného objektu ľadovne vytvára ideálne predpoklady pre prezentáciu originálu stredovekého opevnenia hradu v prekrytom priestore, a preto je nutné sondáž uskutočniť i mimo pôdorysu spomenutej ľadovne. Počas odkopu recentných vrstiev došlo k odkryvu viacerých architektonických článkov a stavebnej keramiky.

Je preto potrebné ich deponovať na bezpečnom, uzamykateľnom mieste a vytvoriť tak predpoklady pre ich potencionálne sprístupnenie v rámci expozície stredovekých dejín objektu.“ Rozhodnutie KPÚ Trnava

OZ bude nápomocné

Páni z OZ Seredské nábrežie vyjadrili radosť z tohto rozhodnutia a ponúkli svoju pomoc pri ďalších prácach spojených s výskumom:

„Sme radi, že naša niekoľkomesačná práca, ktorú sme vykonávali nezištne a bez akýchkoľvek dotácií, bude pokračovať a pevne veríme, že mesto Sereď dotiahne tento projekt do úspešného konca v podobe expozície. Je nám cťou, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý ponúkne pohľad do minulosti pre ďalšie generácie a posunie tak mesto Sereď vpred.

Je potrebné sa začať zaoberať aj financovaním tohto projektu nielen na úrovni rozpočtu nášho mesta. Projekt zvýši nielen atraktivitu mesta Sereď, ale bude významným vzdelávacím prvkom pre spoločnosť. Projekt takéhoto významu a rozmerov nevidelo mesto Sereď desiatky rokov.

OZ Seredské nábrežie bude naďalej v rámci možností maximálne nápomocné pre potreby výskumu pod odborným dohľadom, či vytváraní lapidária alebo akejkoľvek expozície.“

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroj: FB OZ Seredské nábrežie

Zdroje: FB OZ Seredské nábrežie
Zdieľať na Facebooku