19.04.2024, meniny má
15. septembra 2021

Mestská polícia v Seredi oslávila 30 rokov od svojho založenia

Mestská polícia v Seredi oslávila 30 rokov od svojho založenia
Zdroj: FB Mestská polícia Sereď/seredsity.sk
reklama

Mestskí policajti v Seredi oslavovali popri náročnej práci založenie mestskej polície, od ktorého ubehlo už neuveriteľných 30 rokov. Pri tejto príležitosti sa na pôde mestského úradu konalo slávnostné podujatie, ktorého sa zúčastnili bývalí aj súčasní zamestnanci polície, predstavitelia mesta a verejnosť. Informácie priniesla Iveta Tóthová vo svojom článku na seredskenovinky.sk.

V úvode si dovolíme pripomenúť, že mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce (primátora mesta).

Začiatky neboli jednoduché

V roku 1991 po prvýkrát začali mestskí policajti v Seredi plniť svoje úlohy v zmysle platného všeobecno-záväzného nariadenia v oblasti verejného poriadku a ochrany zdravia či majetku. Pri zrode Mestskej polície v Seredi stál v roku 1991 bývalý primátor Vladimír Beno.

Začiatky neboli jednoduché, ako to zvyčajne býva. Jeho úlohou bolo bez akýchkoľvek skúseností, bez materiálneho, finančného či personálneho vybavenia vybudovať základy poriadkového útvaru ako dôležitého orgánu mestskej samosprávy.

reklama

Policajti kopali kanalizáciu

Pre fungovanie mestskej polície bolo potrebné zabezpečiť v prvom rade zaškolených príslušníkov, vybaviť im potrebnú výstroj, výzbroj a čo bolo nemenej dôležité – vhodné priestory. Pôvodná budova mestskej polície bola v zlom stave. Podmienky boli ťažké, mestskí policajti počas svojho osobného voľna kopali okolo budovy kanalizáciu a prípojky. Pracovalo sa, ako sa dalo, veľakrát sa v chladnom počasí zohrievali pri sviečkach.

Postupne sa upravovali priestory, aby podmienky vyhovovali výkonu ich povolania. V roku 2012 sa mestská polícia presťahovala do novej budovy na Jesenského ulici. Ako povedal primátor Martin Tomčányi, mať moderné priestory so špičkovým vybavením nie je samozrejmosť, ale je to výsledok spolupráce mesta, primátora, prednostu, poslancov a vedenia mestskej polície. Dnes má útvar na prácu podmienky, aké si naozaj zaslúži.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Poslední a prví v službách mesta

Počas tridsiatich rokov sa v tejto bezpečnostnej zložke vystriedalo množstvo ľudí, ktorí si vykonávali svoju prácu výborne. Každý pre útvar odviedol kus práce a skúsenosti ďalej odovzdával svojim ďalším kolegom.

Prvým náčelníkom MsP bol Jozef Sečeň, ktorého vo funkcii vystriedal Miloš Klenovič. Ten po niekoľkých rokoch funkciu odovzdal Jánovi Mizeríkovi. V súčasnosti je náčelníkom MsP Ladislav Fabo.

Vo funkcii zástupcu náčelníka je takmer od začiatku existencie MsP Peter Sokol. „Počas svojej služby na mestskej polícii som pracoval pod štyrmi náčelníkmi. Všetci boli pre políciu veľkým prínosom. Každý jeden náčelník v rôznych vývojových časoch ťahal políciu dopredu a snažil sa o čo najlepšie riadenie,“ doplnil v príhovore Peter Sokol.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Služobné psy, vozový park, kamerový systém

Na začiatku fungovania disponovala mestská polícia dvoma služobnými psami. Sprevádzali príslušníkov pri peších hliadkach. Vozový park sa plynutím rokov menil. Príslušníci vystriedali rôzne typy a značky vozidiel.

Mestská polícia využíva na ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj iných návštevníkov mesta Sereď monitorovací bezpečnostný systém (kamery). Tieto kamery sú umiestňované predovšetkým na miestach, kde je potrebné pôsobiť preventívne na potencionálnych páchateľov deliktov.

Medzi najbežnejšie delikty patria napríklad vreckové krádeže, porušovanie dopravných predpisov, vandalizmus, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov v meste, ale aj rušenie verejného poriadku, nočného kľudu a iné trestné činy.

Prelomovým rokom bol aj rok 2013, kedy bola na MsP zriadená chránená dielňa určená na monitorovanie kamerového systému. Ten má tiež svoju niekoľkoročnú históriu, veď začiatky bezpečnostných kamier v meste siahajú do roku 2002.

V tom čase bola v rámci prvej etapy nainštalovaná iba jedna kamera na svetelnej križovatke. V roku 2003 poslanci schválili dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky. Postupne sa kamery rozširovali a v súčasnosti ich má mesto Sereď až 107.

Činnosť mestskej polície

Základné úlohy, organizáciu, práva a povinnosti mestskej polície vymedzuje osobitný zákon – zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Podrobnejšiu úpravu vzájomných vzťahov medzi mestskou políciou a orgánmi mesta Sereď, jej organizačnú štruktúru, ako i ďalšie úlohy upravuje Pracovný poriadok Mestskej polície v Seredi schválený dňa 25. 04. 2014.

Množstvo zásahov, riešenie sťažností v prípadoch občianskeho spolunažívania, ochrana zdravia a majetku obyvateľov, prevencia na školách, zadržiavanie páchateľov, súčinnosť pri organizovaní rôznych podujatí, asistencia pri zabezpečovaní dopravných nehôd… to je iba zlomok z činnosti mestskej polície.

Príslušníci sú denne v teréne a dohliadajú na bezpečnosť a poriadok. Za zmienku stojí aj prevenčná činnosť polície, ktorá je venovaná rôznym vekovým skupinám od detí až po seniorov.

Mestská polícia bola úspešná v mnohých grantoch, kde sa jej podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu niektorých projektov. Úspech si polícia môže pripísať aj v rôznych súťažiach či v organizovaní letných táborov, o ktoré je vždy veľký záujem.

Želania do budúcna

Primátor Martin Tomčányi v príhovore povedal: „Som hrdý, že som bol pred 30 rokmi pri založení mestskej polície. Spoznal som šikovných a zanietených ľudí. Každý z náčelníkov či policajtov odovzdal tomuto mestu kus seba. Všetci, ktorí na mestskej polícii pracujete, odvádzate dobrú prácu pre občanov. Mnoho ľudí ani netuší, čo všetko musíte podstúpiť pri výkone vašej práce. Musíte byť pripravení fyzicky i psychicky a obrnení trpezlivosťou a v mnohých prípadoch až nadštandardnou.“

Náčelník Ladislav Fabo doplnil, že častokrát si ľudia myslia, že polícia môže konať tak, ako si to želajú. No polícia môže konať len v medziach zákona. Pri porovnaní minulosti a súčasnosti MsP podľa náčelníka Faba mestská polícia predbehla dobu. Má moderné vyhovujúce priestory, zabezpečenie, logistiku, vozidlá, techniku a kamerový systém, ktorý je v dnešnej dobe veľmi potrebný.

Náčelník Fabo v príhovore zaželal mestskej polícii veľa síl, energie, úspechov v nasledujúcich rokoch, chuť prinášať pozitívne a nové veci, byť súdržnou jednotkou s prívlastkom najlepšia. Svojim kolegom zaželal predovšetkým pokoj, rozvahu zvládať náročné situácie, ochotu a trpezlivosť pri pomáhaní občanom.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: FB Mestská polícia Sereď, seredskenovinky.sk/ Iveta Tóthová
Zdieľať na Facebooku