21.03.2023, meniny má
11. mája 2022

Ministerstvo obrany hľadá ľudí na „dobrovoľnú vojenskú prípravu“. Dostanete krásny plat, naučia vás ovládať zbraň či prežiť v prírode

Ministerstvo obrany hľadá ľudí na „dobrovoľnú vojenskú prípravu“. Dostanete krásny plat, naučia vás ovládať zbraň či prežiť v prírode
Zdroj: vojenskapriprava.sk
reklama

Naučia vás ovládať zbraň, taktiku boja alebo prežiť v prírode. Možno sen mladých chlapcov, ktorý sa teraz môže stať jednoducho realitou. Naposledy sa dobrovoľná vojenská príprava konala v roku 2019 a absolvovalo ju 40 záujemcov.

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou ju Ministerstvo obrany SR spúšťa opäť. Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Čo zahŕňa dobrovoľná vojenská príprava?

V roku 2022 má rezort obrany ambíciu vycvičiť 150 vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ide o jednorazový výcvik, ktorý je finančne odmenený a žiadne ďalšie záväzky voči ozbrojeným silám vám z neho neplynú. Počas 11-týždňovej prípravy v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin získajú absolventi DVP základné vojenské vedomosti a zručnosti.

Výcvik je plánovaný v termíne od 6. júla do 23. septembra 2022. Zameraný bude okrem získania základných vedomostí a praktických zručností v ovládaní zbraní aj na zvýšenie fyzickej kondície, zvýšenie pripravenosti na zvládanie stresových a záťažových situácií a v neposlednom rade aj na vojenskú disciplínu.

reklama

Po úspešnom ukončení výcviku sú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa a zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.

Čo sa naučíte?

 • ovládať zbrane a vojenskú techniku,
 • taktiku boja,
 • prežiť  v prírode,
 • zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách.

Čo za to dostanete?

 • finančný príspevok 1300 eur v čistom,
 • stravu a ubytovanie,
 • cestovné z bydliska na miesto vojenskej prípravy,
 • zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie,
 • hodnosť vojaka 2. stupňa.

Prihlásiť sa môže aj pracujúci človek, ktorý výcvik absolvuje v čase neplateného voľna. Ak ste práve v evidencii o zamestnanie, počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy v nej ostanete. Zároveň ak poberáte dávky v hmotnej núdzi alebo aktivačný príspevok, neprídete o ne.

Prihlásenie do DVP

Najprv je potrebné do 6. júna 2022 vyplniť registračný formulár na stránke vojenskapriprava.sk. Následne vás kontaktuje vami vybraná regrutačná skupina a dá vám všetky informácie a tlačivá potrebné k registrácii.

Regrutačnú skupinu si vyberiete pri vyplňovaní formulára ako prvú a následne vyplníte požadované osobné informácie o vás. Do DVP môžete byť prijatý, ak úspešne absolvujete prijímacie konanie a zároveň:

 • ste narodený v roku 2003 a skôr,
 • požiadali ste o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • vznikla vám branná povinnosť alebo ste brannú povinnosť dobrovoľne prevzali,
 • máte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • máte štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je:
  ○ členským štátom Európskej únie alebo
  ○ členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj Slovenská republika,
 • ste bezúhonný,
 • ste spoľahlivý,
 • ovládate štátny jazyk,
 • dosiahli ste najmenej stredné odborné vzdelanie,
 • ku dňu prijatia do DVP nie ste evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
 • ste zdravotne aj psychicky spôsobilý,
 • nie je voči vám vedené trestné stíhanie.

Zdroj: vojenskapriprava.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: vojenskapriprava.sk, startitup.sk, domov.sme.sk, teraz.sk
Zdieľať na Facebooku