04.03.2024, meniny má
9. februára 2024

Na mestskom zastupiteľstve boli odsúhlasené nové školské obvody. Prečítajte si, či sa zmena týka aj vás

Na mestskom zastupiteľstve boli odsúhlasené nové školské obvody. Prečítajte si, či sa zmena týka aj vás
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Rovnako ako iné mestá, aj mesto Sereď „rastie“ a rozširuje sa. Počas prechádzok po našom meste ste určite zaregistrovali rozmáhajúcu sa výstavbu, najmä v jeho okrajových častiach.

Aj na stránkach nášho média ste si mohli prečítať o niektorých novovznikajúcich obytných zónach, ako napríklad Ďatelinky, Prúdy, Cisárky či Srdiečkové byty.

V polyfunkčnej zóne Prúdy vzniklo celkovo šesť nových ulíc: Nezábudková, Konvalinková, Tulipánová, Levanduľová, Púpavová a ulica Za kaplnkou.

VZN o školských obvodoch

Silvia Kováčová, poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry predložila návrh na aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. Na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 8. februára 2024, bol tento návrh schválený.

reklama

Mesto Sereď je zriaďovateľom dvoch základných škôl: ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského, pre ktoré musí určiť aj školské obvody. Zároveň prostredníctvom VZN musí do nich zaradiť aj novovznikajúce ulice.

Ako informovali Seredské novinky, Silvia Kováčová vo svojej správe okrem iného uviedla, že nakoľko má ZŠ J. Fándlyho v súčasnosti problémy s kapacitnými a priestorovými možnosťami, boli dve ulice z tohto obvodu presunuté do obvodu ZŠ J. A. Komenského:

„V budúcnosti, keď príde k realizácii projektu Rozšírenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho a k prisťahovaniu väčšieho počtu mladých rodín s deťmi do oblasti Prúdov, bude v prípade potreby možné školské obvody upraviť.“

Nové školské obvody

Školský obvod ZŠ Juraja Fándlyho tvoria ulice: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad.

Do tohto školského obvodu patria aj žiaci, ktorí majú trvalý pobyt mesto Sereď, a je v ňom evidovaných celkom 940 detí (0 – 15 rokov ), z toho 556 detí vo veku 6 – 15 rokov, ktoré v školskom roku 2023/2024 navštevujú ZŠ.

Školský obvod ZŠ Jana Amosa Komenského tvoria ulice: 8. mája, A. Hlinku, Čepeňská, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jarná ulica, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Konvalinková ulica, Krásna, Krátka, Krížna, Kúpeľné námestie, Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Legionárska, Letná, Levanduľová, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Námestie republiky, Nezábudková, Nová, Obežná, Orechová, Parková, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Púpavová, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská, Tehelná, Topoľová, Tulipánová, Ulica Za kaplnkou, Vážska, Veterná, Vojanská, Vysoká, Záhradná, Železničná.

V tomto obvode je evidovaných celkom 1091 detí (0 – 15 rokov), z toho 700 detí vo veku 6 – 15 rokov, ktoré v školskom roku 2023/2024 navštevujú ZŠ.

Zdroje: seredsity.sk, seredskenovinky.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku