20.06.2024, meniny má
8. februára 2024

Záujemcovia o nájomné byty v Seredi si musia v novom roku podať novú žiadosť aj s potrebnými dokladmi

Záujemcovia o nájomné byty v Seredi si musia v novom roku podať novú žiadosť aj s potrebnými dokladmi
Zdroje: Mesto Sereď/freepik.com
reklama

Mestské nájomné byty slúžia ako nástroj na zlepšenie dostupnosti bývania a zmiernenie sociálnych nerovností. Ako mesto Sereď informovalo, pre potreby bývania poskytuje svojim občanom 111 nájomných bytov na troch adresách.

Takéto nájomné byty bývajú zväčša navrhnuté tak, aby poskytovali cenovo dostupné bývanie a to hlavne pre obyvateľov, ktorí by si inak nemohli dovoliť trhové ceny nájmu alebo kúpy nehnuteľností.

O nájomné byty je najlepšie žiadať začiatkom roka

Vedenie mesta nedávno pripomenulo záujemcom o pridelenie mestského nájomného bytu, že by sa vo vlastnom záujme mali o aktuálnosť svojej žiadosti zaujímať. Každá žiadosť je totiž platná len do 31. decembra toho roku, v ktorom bola podaná.

„Žiadatelia o poskytnutie nájomného bývania si musia v novom roku podať novú žiadosť, ku ktorej je potrebné dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o zamestnaní,“ uviedla pre mesto vedúca Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny Silvia Adamčíková.

reklama

Zdroj: FB Mesto Sereď

O mestské nájomné byty sa losuje vždy po ich uvoľnení predchádzajúcim nájomcom. Mesto Sereď uviedlo, že kvôli tomu je dobré, ak si žiadateľ sám vo svojom záujme podá novú žiadosť čo najskôr po začiatku kalendárneho roka. Vďaka tomu má šancu zúčastniť sa každého losovania, ktoré sa v danom roku uskutoční.

Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 23 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Čepeňská č.4305 a 64 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Dolnomajerská č.4470, 4471, 4472, 4473. Ďalej je 24 nájomných bytov na ul. Komenského 4747/41A kde je k dispozícii je 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov.

Pre všetky informácie a podmienky potrebné na zaradenie osoby do zoznamu žiadateľov o byt navštívte stránku mesta sered.sk alebo kliknite na tento odkaz.

Zdroj: FB Mesto Sereď

Zdroj: FB Mesto Sereď

Zdroje: FB Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku