20.06.2024, meniny má
9. februára 2024

Nebudete v deň prezidentských volieb doma? Na mestskom úrade vám vydajú hlasovací preukaz

Nebudete v deň prezidentských volieb doma? Na mestskom úrade vám vydajú hlasovací preukaz
Zdroje: poltar.sk/seredsity.sk
reklama

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini.

Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Vyberať si budeme z desiatich kandidátov: Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marián Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik a Peter Pellegrini.

S hlasovacím preukazom

Aj z predošlých volieb už vieme, že ak sa v deň volieb nebudeme nachádzať v mieste trvalého bydliska, máme možnosť vybaviť si ešte predtým hlasovací preukaz.

Ako pre Seredské novinky uviedla Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď, ak nebudete môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaný, mesto vám na vašu žiadosť vydá hlasovací preukaz. Môžete súčasne požiadať aj o jeho vydanie na druhé kolo prezidentských volieb.

reklama

Budete vyčiarknutý zo zoznamu voličov vo svojom okrsku, ale vďaka hlasovaciemu preukazu sa môžete zúčastniť volieb v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.

Kde a ako požiadať o hlasovací preukaz?

Seredčania môžu o hlasovací preukaz požiadať osobne v kancelárii č. 7 na mestskom úrade v úradných hodinách. Posledný termín na požiadanie je piatok 22. marca 2024 do 12.00 hod. Pre druhé kolo volieb treba požiadať o hlasovací preukaz najneskôr do piatku 5. apríla 2024 do 12.00 hod.

Písomne treba žiadosť o hlasovací preukaz poslať na adresu: Mestský úrad Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.

E-mailom je možné požiadať o hlasovací preukaz na adrese: podatelna@sered.sk. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby požiadajte najneskôr do piatka 22. marca 2024 do 12.00 hod. a pre druhé kolo volieb najneskôr do piatka 5. apríla 2024. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

V žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej na prevzatie hlasovacieho preukazu. Pri osobnom požiadaní alebo pri požiadaní prostredníctvom splnomocnenej osoby mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Pri žiadosti v listinnej alebo elektronickej forme, mesto zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu) – pri podaní žiadosti listom alebo elektronicky.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá ho pripojí k zoznamu voličov.

Hlasovacie preukazy sa začali na mestskom úrade vydávať od 7. februára 2024.

Zdroje: minv.sk, volby.pravda.sk, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku