04.03.2024, meniny má
7. februára 2024

Základná škola v Šintave bude mať slnečnú strechu. Podarilo sa im uspieť v programe ZSE

Základná škola v Šintave bude mať slnečnú strechu. Podarilo sa im uspieť v programe ZSE
Zdroje: google.com - Zuzana Endelová/nadaciazse.sk
reklama

Nielen súkromné osoby, ale aj firmy či inštitúcie siahajú čím ďalej, tým viac po obnoviteľných zdrojoch energie. Prejavuje sa to pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách rôznych budov.

V minulých dvoch rokoch sme vás napríklad informovali o inštalácii fotovoltických panelov na niektoré z budov v Seredi – mestský úrad, mestská polícia, Materská škola Dionýza Štúra či Materská škola na Komenského ulici.

Slnečná strecha pre šintavskú školu

Bližšie k sebestačnosti v oblasti energií bude aj ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Ako na facebookovej stránke informovala pani riaditeľka Zuzana Endelová, základnej škole sa podarilo uspieť v programe ZSE Slnečné strechy 2023/2024: „O tento program sme sa uchádzali už po druhýkrát a tento rok sme boli vybratí ako úspešní žiadatelia. Zo 75 žiadostí vybrali 15 a naša škola je medzi nimi, čo nás veľmi teší.“

Vďaka tomuto programu získa šintavská škola bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov, vďaka ktorým môže znížiť výdavky na energie: „Získali sme bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Veríme, že inštaláciou panelov dokážeme usporiť významnú časť energetických nákladov a škola sa stane energeticky sebestatnejšou,“ Zuzana Endelová.

reklama

Zdroj: nadaciazse.sk

O programe Slnečné strechy

Podpora vzdelávania a ochrana životného prostredia sú prioritami Nadácie ZSE už niekoľko rokov. Okrem podpory inovatívneho vzdelávania chce prispievať aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení.

Skupina ZSE dlhodobo podporuje zelené projekty na západnom Slovensku. V roku 2020 uviedla produkt Zelená elektrina a časť finančných prostriedkov, ktoré z neho získala, chce vrátiť späť do regiónov a komunít prostredníctvom programu Slnečné strechy.

Cieľom programu je poskytnúť vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Úspešným žiadateľom Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou.

Do druhého ročníka programu bolo predložených celkom 75 žiadostí. Na základe odporúčania viacčlennej hodnotiacej komisie Správna rada Nadácie ZSE schválila 15 subjektov, ktorým bude poskytnutá bezplatná inštalácia fotovoltických panelov v celkovej hodnote 150 000 eur.

Zdroje: FB ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, nadaciazse.sk
Zdieľať na Facebooku