04.03.2024, meniny má
10. februára 2024

Na ulici D. Štúra pribudlo nové dopravné značenie. Predĺžený zákaz státia ma zlepšiť prejazd dopravnej obsluhe aj záchranným zložkám

Na ulici D. Štúra pribudlo nové dopravné značenie. Predĺžený zákaz státia ma zlepšiť prejazd dopravnej obsluhe aj záchranným zložkám
Zdroje: FB Mestská polícia Sereď/google.maps.com
reklama

Parkovacia politika na Slovensku prešla v minulom roku výraznou zmenou. Od 1. októbra 2023 začala platiť novela zákona, ktorá zakazuje šoférom parkovanie svojich aut na chodníkoch mimo miest na to vyznačených.

Autá z chodníkov však definitívne nezmizli. Každé mesto totiž môže vyznačiť parkovacie miesto aj na chodníku. Musí tam byť však osadené príslušné dopravné značenie. Parkovanie na krajnici vozovky má však tiež svoje úskalia.

Vodorovné dopravné značenie

V týchto dňoch Mestská polícia Sereď informovala občanov o ďalšej zmene, ktorá sa týka odstavovania vozidiel v našom meste.

„Dnes bolo na ul. D. Štúra nastriekané nové vodorovné dopravné značenie “cikcak čiara”, ktoré znamená ZÁKAZ STÁTIA. Značenie bolo z časti obnovené po žltej čiare a viac predĺžené z dôvodu, že parkujúcimi vozidlami bol znemožňovaný prístup pre vozidlá dopravnej obsluhy a vozidlá hasičskej techniky v prípade požiaru vo vnútrobloku,“ uviedla Mestská polícia Sereď.

reklama

Ak ste si zvykli na parkovať na tejto ulici, rešpektujte nové dopravné značenie, ktoré má jednoznačne svoj význam.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Zdroje: FB Mestská polícia Sereď, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku