13.08.2022, meniny má
31. mája 2022

Obchodná akadémia by sa mala premiestniť na novú adresu. Išlo by o zámenu pozemkov a veľkú rekonštrukciu

Obchodná akadémia by sa mala premiestniť na novú adresu. Išlo by o zámenu pozemkov a veľkú rekonštrukciu
Zdroj: skolske.sk/seredskenovinky.sk
reklama

Obchodná akadémia v Seredi patrí do siete stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňuje moderné vyučovacie metódy v duchu hesla: „Spájame tradíciu s kvalitou“.

Už 47 rokov sa darí Obchodnej akadémii v Seredi vychovávať úspešných absolventov. Študenti tejto školy nájdu uplatnenie na trhu práce na pozíciách stredného manažmentu v podnikateľskej sfére, v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy.

Škola spolu s internátom už dlhé desaťročia sídli na Mládežníckej ulici v Seredi. Trnavská župa pred časom oboznámila vedenie mesta so zámerom presťahovať školu na novú adresu: do areálu na Školskej ulici, ktorý je v súčasnosti využívaný na potreby Gymnázia Vojtecha Mihálika. Informovali o tom Seredské novinky.

Kraj chce investovať milión eur

Nehnuteľnosť v tomto školskom areáli je vo vlastníctve mesta a gymnázium ho užíva na základe nájomnej zmluvy. Tá bola uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 77/2022 zo dňa 21. 4. 2022 uzatvorená na obdobie do 31. 8. 2023. Výška aktuálneho ročného nájomného je 7 373,70 eur.

reklama

Zachovanie Obchodnej akadémie v meste Sereď si Trnavský kraj podmienil získaním spomínaného školského areálu na Školskej ulici do svojho vlastníctva. Budova si tu vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a v  rozšírenom areáli plánuje kraj aj výstavbu stravovacieho zariadenia pre učiteľov a študentov, kde chce investovať milión eur.

Zámena pozemkov

Zámerom mesta Sereď je vykonať zámenu pozemku na Školskej ulici s pozemkom pod zberným dvorom, ktorý je vo vlastníctve TTSK a mesto ho užíva na základe nájomnej zmluvy od roku 2015 uzatvorenej na dobu 15 rokov s ročným nájomným 3 844 eur. Pozemok by tak prešiel do vlastníctva mesta.

Mesto by tak získalo do vlastníctva aj časť pozemku pri športovej hale v areáli obchodnej akadémie na Mládežníckej ulici, ktoré by v budúcnosti bolo využívané ako verejné parkovisko pre návštevníkov telocvične aj obyvateľov sídliska Meander.

Zástupcovia TTSK navrhli uskutočniť zámenu pozemkov a finančný rozdiel vysporiadať realizáciou opravy účelovej komunikácie – položením nového asfaltového povrchu na Mládežníckej ulici pri Obchodnej akadémii do 15. 10. 2022. Predpokladané náklady na rekonštrukciu vozovky na tejto ulici sú vo výške cca 56 000 eur.

Zdroj: FB Jozef Viskupič

Zámer sa prerokúval na mestskom zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo konané dňa 26. mája 2022 riešilo tento výnimočný zámer mesta a kraja. Na mestskom zastupiteľstve sa okrem poslancov zúčastnil aj predseda TTSK Jozef Viskupič s ďalšími zástupcami kraja. Predseda kraja hneď na úvod upozornil, že obe inštitúcie, ako kraj, tak aj mesto pôsobia vo verejnom záujme občanov. 

V  záujme kraja je udržať a skvalitniť vzdelávanie v Seredi. Vo vašom meste máme dve stredné školy: gymnázium a obchodnú akadémiu. Ani jedna aktuálne nevyužíva priestorové kapacity, na ktoré boli v minulosti dimenzované,“ uviedol Viskupič a doplnil, že rokovanie kraja s mestom bolo nastavené tak, aby zo zámeny mali najväčší osoh primárne obyvatelia Serede. Na obchodnej akadémii sa momentálne vzdeláva 151 študentov, internát roky nie je v prevádzke.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Poslanci sa vyjadrili takto

Na mestskom zastupiteľstve sa v riešení danej problematiky zapojili do diskusie viacerí poslanci – Bystrík Horváth, Ondrej Kurbel, Pavlína Karmažínová, Mária Fačkovcová či Michal Irsák. Ich názory sa zhodovali v tom, že mesto týmto krokom príde o lukratívnu budovu, ktorá by vo výhľade niekoľkých rokov mohla slúžiť na účely základnej školy, keďže sa Sereď rozrastá.

Predseda Viskupič poznamenal, že mesto v žiadnom prípade o budovu neprichádza. V súčasnosti školu využíva gymnázium a aj v budúcnosti bude budova slúžiť výlučne študentom Serede a okolia. V prípade, že mesto raz bude potrebovať základnú školu, Trnavský kraj dá k dispozícii voľné priestory na terajšej OA.

Tie sa kraj nechystá predať, necháva si ich vo vlastníctve. Ako predseda Viskupič poznamenal, kraj sa riadi heslom: nepredávame – zveľaďujeme. Takto sa napríklad otvára základná škola v budove bývalej strednej školy v Galante.

Poslanec Róbert Kráľ sa k zámeru mesta vyjadril tiež, že je plusom, ak študenti majú školu v mieste bydliska a nemusia cestovať. Stará budova gymnázia a stará budova základnej školy potrebujú neskutočné financie, aby boli prevádzkyschopné, a preto víta, ak budú mať obe školy jedného vlastníka.

Poslanec Marcel Královič na záver poznamenal, že sa momentálne rokovalo len o zámere zámeny a stále je čas všetko prediskutovať. Podľa neho všetci chcú, aby sa tu škola zachovala. Trnavský kraj ale do cudzieho majetku investovať nemôže a ani nebude.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku