04.03.2024, meniny má
11. februára 2024

Obyvatelia bytoviek môžu dvakrát ročne požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera. Zberný dvor môžete využiť celoročne

Obyvatelia bytoviek môžu dvakrát ročne požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera. Zberný dvor môžete využiť celoročne
Zdroje: seredsity.sk/zilinak.sk
reklama

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď, informovala občanov mesta prostredníctvom Seredských noviniek, že obyvatelia bytových domov môžu požiadať o pristavenie kontajnera na uloženie starých nábytkov, kobercov, sanitárnej keramiky, či iných objemných odpadov a to až dvakrát ročne.

Službu zabezpečí mesto bezplatne, resp. bude hradená z vašich uhradených poplatkov za odpady. V prípade záujmu o takýto kontajner pred váš bytový dom je potrebné obrátiť sa so žiadosťou na svojho správcu bytového domu.

Nevykladajte svoje odpady ku kontajnerovým stojiskám, znečisťujete tým verejný priestor a hrozí vám pokuta do 30 eur.

Pre obyvateľov z rodinných domov je z rovnakých zdrojov hradený servis zberu objemného odpadu priamo z pred rodinných domov, ktoré sa v Seredi tradične koná na jar a na jeseň. Najbližší termín zberu objemného odpadu od rodinných domov je 26. resp. 28. február. Odpady je potrebné mať vyložené pred rodinným domom v deň zberu do 6:00 hod. rannej.

reklama

Využívajte zberný dvor

Ak sa vám výnimočne nahromadí väčšie množstvo odpadu, nevytvárajte neporiadok vo vašom kontajnerovom stojisku, vedľa neho a tobôž nie v prírode. Na zbernom dvore môžete celoročne odovzdať všetky vytriedené zložky komunálnych odpadov a to bezplatne (okrem stavebného odpadu, ten je za poplatok).

Na zbernom dvore nie je možné odovzdať:

  • odpadové pneumatiky,
  • nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky,
  • odpad vznikajúci pri výkone činnosti tvoriacej predmet podnikania fyzickej osoby – podnikateľa.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku