16.04.2024, meniny má
18. marca 2024

Od 1. apríla si priplatíme aj na katastri nehnuteľností. Vklad bude drahší o niekoľko desiatok eur

Od 1. apríla si priplatíme aj na katastri nehnuteľností. Vklad bude drahší o niekoľko desiatok eur
Zdroje: minv.sk/freepik.com
reklama

Už sme si tak nejak „zvykli“, že všetko „ide hore“. Nedávno sme vás informovali o tom, že od apríla sa zvýšia správne poplatky za vydanie cestovných pasov.

Apríl však prinesie zdražovanie aj ďalších poplatkov. Od 1. apríla 2024 sa totiž zvýšia poplatky na katastri nehnuteľností takmer o 50 %. Ak si potrebujete na katastri vybaviť vklad a nestihnete to do konca marca, priplatíte si desiatky eur. Tieto poplatky sa upravujú novelou zákona o správnych poplatkoch č. 530/2023 Z. z.

Zmeny v poplatkoch na katastri nehnuteľností

V nasledujúcej tabuľke, ktorú uverejnil portál Finančný kompas, nájdete prehľadne zhrnuté zmeny v poplatkoch na katastri nehnuteľností.

Úkon Pôvodná suma Nová suma
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.  66 €  100 €
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky.  33 €  50 €
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba.  9,50 €  15 €
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba.  165,50 €  250 €
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií.  27 €  40 €
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu.  7 €  10 €
Vydanie kópie geometrického plánu za každých aj začatých päť strán formátu A4.  8 €  12 €
Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.  266 €  300 €
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia.  3 €  5 €
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia.  17 €  25 €
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov.  8 €  12 €

Ako zvýšené poplatky ovplyvnia služby realitných kancelárií?

Zvýšené poplatky na katastri nebudú mať na predaj a kúpu nehnuteľností zásadný vplyv, lebo ľudia to musia riešiť tak či tak. Či klient zaplatí za vklad do katastra 66 eur alebo 100 eur, nie je pri obchode s nehnuteľnosťami podstatné,“ uviedla pre portál zoznamrealit.sk prezidentka Združenia realitných kancelárií Slovenska Alexandra Novák.

reklama

Tieto poplatky sú pri sprostredkovaní predaja/kúpy nehnuteľnosti realitnou kanceláriou často zahrnuté už v provízii, čiže kupujúci a predávajúci ich nepocítia. V bankách budú tieto poplatky zahrnuté do celkových nákladov spojených s úverom a do výšky RPMN.

Lacnejšie bude vychádzať elektronické podanie, ktoré doteraz stálo 33 eur a po novom sa jeho cena zvýši na 50 eur. „Elektronické podania sa však zvyknú realizovať iba pri kúpnych zmluvách, nie pri záložných, lebo to neakceptuje väčšina bánk,“ vysvetľuje bežnú prax A. Novák.

V prípade záložných zmlúv sa totiž u notára vyžaduje plná moc všetkých oprávnených strán, čiže aj bánk, ktoré plnú moc udeľovať nezvyknú. „Čiže v praxi to bude fungovať tak, že sa záložné zmluvy budú podávať so štandardným kolkom fyzicky na katastri a pri kúpnych zmluvách sa bude využívať lacnejšie elektronické podanie,“ uvádza prezidentka ZRKS.

Zdroje: financnykompas.sk, sita.sk, zoznamrealit.sk
Zdieľať na Facebooku