08.12.2023, meniny má
13. novembra 2023

Osud bývalého Milexu sa začína uzatvárať. Primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel opäť rokoval s majiteľmi objektu, ktorý sa začal čistiť

Osud bývalého Milexu sa začína uzatvárať. Primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel opäť rokoval s majiteľmi objektu, ktorý sa začal čistiť
Zdroj: Seredské novinky/mynitra.sme.sk
reklama

Túto opustenú budovu poznajú azda všetci. Je dobre viditeľná z rýchlostnej komunikácie R1 pri Seredi. Asi je aj všetkým známy fakt, ako to skutočne vyzerá za rozpadnutými múrmi opusteného objektu. Veľký neporiadok, haldy oblečenia a hromady nelegálne dovezeného odpadu. Bývalá sušiareň mlieka firmy Milex sa zároveň stala domovom niektorých bezdomovcov, prostitútok a narkomanov.

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď informovala na Seredských novinkách o rokovaní primátora mesta Ondreja Kurbela so spolumajiteľmi objektu bývalého Milexu.

O situácii s objektom bývalého Milexu sme vás už viac krát informovali v našich článkoch. Ako sa situácia posunula? Viac si prečítajte v správe Ing. Slahučkovej.

Primátor rokuje s majiteľmi objektu

Vizuál bývalého Milexu naháňa strach domácim aj návštevníkom. Primátor mesta sa v ešte júni stretol s jeho spolumajiteľmi, kedy získal prísľub na zabezpečenie vyčistenia a monitoringu tohto neslávne známeho areálu.

reklama

„Jednou z dlhoročných tráum nášho mesta je aj chátrajúci areál bývalého závodu Milex.  Počas posledných rokov pozemok a objekty len chátrali a stali sa tak živnou pôdou pre pôsobenie rôznych negatívnych živlov,” uviedol primátor.

Zdroj: Seredské novinky

S upratovaním pozemku sa už začalo

Podľa slov primátora si neskôr tento areál vyhliadli spoločnosti, ktoré sa tu nelegálne zbavili svojho odpadu.  “Majiteľ spoločnosti Milex prešiel k činom a v súčasnosti prebieha čistenie pozemku od týchto odpadov za pomoci ťažkých mechanizmov,“ uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel.

“Majiteľ už podniká kroky aj k príprave postupnej demolácie všetkých budov, k jeho zabezpečeniu proti nelegálnemu vstupu na pozemky a riešenie osadenie kamerového systému. Ohlásil, že si pred prípadným investovaním do zveľadenia pozemkov nechajú vypracovať plán rozvoja svojho územia, ktorý budú s mestom Sereď konzultovať.”
„Na osobnom stretnutí ma majiteľ ubezpečil, že jeho prvoradým cieľom je zaistenie bezpečnosti, odstránenie nebezpečných odpadov, ktoré do areálu nečierno navážali iné subjekty, zamedzenie ďalšiemu vstupu zo strany tretích osôb, ako aj riešenie objektov, ktoré v súčasnosti poskytujú úkryty pre viaceré nebezpečné živly.  Je v jeho záujme, aby sa o jeho mene nešírili naďalej dezinformácie a má záujem s mestom komunikovať. Vnímam, že aktívne rieši problémy, na ktoré som poukázal. Jeho kroky chápem ako úprimné pochopenie traumy mesta a verím v pokračovanie pozitívnej spolupráce,“ vyjadril sa primátor.
Ďalšie využitie majetku je v otázke ďalších rokovaní s novým vedením mesta Sereď. „Súkromní vlastníci pozemkov si uvedomujú, že ich nehnuteľný majetok je situovaný naozaj významne. Rešpektujem súkromné vlastníctvo a zároveň vítam prísľub majiteľa rešpektovať aj záujmy mesta Sereď, ktoré sú rozvojového charakteru. Podstatné je pokračovať v začatých pozitívnych rokovaniach a modelovať také scenáre rozvoja, ktoré budú obojstranne výhodné,“ uzavrel primátor Kurbel.

Na záver primátor uviedol, že podstatné na veci je to, pokračovať v začatých rokovaniach a modelovať také scenáre rozvoja, ktoré budú obojstranne výhodné.

Zdroj: Seredské novinky

Zdroj: Seredské novinky

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku