24.02.2024, meniny má
1. septembra 2022

Pedagógovia z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi ukončili vďaka Nadácii Orange Slovensko vzdelávací projekt zameraný na koučovací prístup

Pedagógovia z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi ukončili vďaka Nadácii Orange Slovensko vzdelávací projekt zameraný na koučovací prístup
Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi
reklama

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi sa môže pýšiť moderným prístupom k vzdelávaniu spojeným s tradíciou. O krok modernejšou školou sa naposledy stalo aj zásluhou nadácie, ktorej osud škôl nie je ľahostajný.

Vďaka zamestnaneckému grantu Nadácie Volkswagen Slovakia sa im podarilo zakúpiť nové učebné pomôcky v hodnote 2 400 eur.

Aktuálne ukončili pedagógovia Gymnázia Vojtecha Mihálika vzdelávací projekt, ktorý im bol poskytnutý vďaka nadácii Orange Slovensko.

Vzdelávací projekt pre pedagógov gymnázia

Nadácia Orange podporila v grantovom programe Zdravá duša školy projekt občianskeho združenia EduCoach Buď sám sebe koučom – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň.

reklama

Jeho cieľom bolo zmeniť postoj pedagóga v stresových a konfliktných situáciách vďaka koučovaciemu prístupu. Do projektu sa zapojilo 16 pedagógov z 21-členného pedagogického zboru Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď.

Pedagógovia absolvovali už počas minulého školského roka dva workshopy zamerané na zvýšenie odolnosti voči stresu a na nenásilnú komunikáciu s rodičmi, kolegami a študentami.

Projekt bol ukončený posledným workshopom na konci prázdnin, ktorý prepojil všetky nadobudnuté vedomosti predchádzajúcich workshopov a doplnil ich informáciami o využití koučovacieho prístupu a techník koučingu vo vyučovacom procese.

Veľa nápadov a motivácie pre pedagógov

„Z workshopov si odnášam ujasnenie pojmov koučing a koučovací prístup, ako prejsť od problému k riešeniu, ako sa správne pýtať a viesť nenásilnú komunikáciu,“ povedala o projekte učiteľka gymnázia.

Z dotazníkov vyplýva, že pedagógovia sa vďaka programu obohatili o nové poznatky a skúsenosti, odniesli si viacero „aha“ momentov, uvedomení a dobrých nápadov, ako sa postarať v prvom rade o seba samého, a zároveň sú motivovaní uplatniť získané vedomosti a zručnosti v praxi.

Lektorky OZ EduCoach oceňujú, ako sa pedagógovia pozitívne postavili k vzdelávaniu v téme duševného zdravia a ako si uvedomili, že do vzdelávania môžu vniesť len toľko pohody, koľko jej sami zažívajú.

Pozitívne spätné väzby potvrdili, že sa im vďaka tomuto projektu podarilo povzbudiť pedagógov k tomu, že sa dá na situácie, ktoré zažívajú, pozerať aj inak.

Aký význam má takéto vzdelávanie pre pedagógov, vysvetlila pani riaditeľka RNDr. Viera Tkáčová: „Naši pedagógovia sú v praxi často vystavovaní stresu a konfliktným situáciám. Preto je pre nich nevyhnutné ovládať techniky zvládania stresu či prvky efektívnej komunikácie.“

„Dôležité je, že vzdelávaním získali z uvedených oblastí nielen vedomosti, ale aj rady, príklady a inšpirácie pre použitie v praxi. Zároveň si vyskúšali koučovací prístup pedagóga, čo je obzvlášť dôležité pre motiváciu a osobnostný rozvoj žiaka. Očakávam, že učitelia premietnu nadobudnuté zručnosti do svojej každodennej práce, čím sa vytvorí viac pohody, tolerancie a príjemná atmosféra medzi všetkými aktérmi vzdelávania,“ dodala.

OZ EduCoach bude aj po skončení grantového projektu naďalej podporovať pedagógov a vedenie školy. Zároveň sa od nového školského roka otvára príležitosť aj pre žiakov posledných a predposledných ročníkov, aby sa zapojili do individuálnych koučovacích rozhovorov s profesionálnymi koučmi.

EduCoach

EduCoach je komunita certifikovaných koučov s vášňou pre prácu s mládežou a pedagógmi, pretože koučing je silný nástroj individuálneho rozvoja jedinca, ktorý funguje nielen v biznise, ale aj v školstve. Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.

Skôr ako by niečo učilo, pomáha učiť sa. EduCoach ponúka individuálny profesionálny koučing na pôde slovenských škôl pedagógom a študentom a zároveň poskytuje aj vzdelávanie osobnostného rozvoja pomocou koučovacieho prístupu.

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi
Zdieľať na Facebooku