24.06.2024, meniny má
21. októbra 2023

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú rokovať aj o sadzbách cestovného autobusovej MHD

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva budú rokovať aj o sadzbách cestovného autobusovej MHD
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Už o pár dní sa uskutoční ďalšie z rady zasadnutí mestského zastupiteľstva. A hoci sa minimálne podľa dátumu v kalendári môže zdať, že koniec roka je tu čo nevidieť, pred sebou máme za túto krátku dobu spolu s tým utorkovým štyri zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Viete, aké témy sa budú preberať a čo sa bude schvaľovať? Medzi zaujímavé body programu utorkového zasadnutia patria napríklad sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy.

Aké body sa budú prerokovávať na najbližšom zastupiteľstve?

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa teda uskutoční už v utorok 24. októbra 2023 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program zasadnutia zastupiteľstva:

 • Sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy, opis a kritériá súťaže pre obstaranie poskytovania služby v autobusovej mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď formou obchodnej verejnej súťaže na rok 2024 (poverený vedúci odd. realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania)
 • Nakladanie s majetkom mesta Sereď
  A. Nájom majetku mesta
  1. Pozemok na Šulekovskej ul. – Zachar elektomotory, s.r.o.
  2. Pozemok na Čepeňskej ul. – Helena Ďurišová
  3. Pozemok na Hornočepeňskej ul. –Vladimír Nodžák
  4. Pozemok na Družstevnej ul. – Branislav Bokora
  5. Pozemok na ul. D. Štúra- Naša domová správa, s.r.o.
  6. Časť stavby na ul. Ivana Krasku – občianske združenie U nás
  7. Pozemok v lokalite Malý Háj. – Befte, s.r.o. (referent referátu majetku odd. ekonomického a majetkového)
  B. Prevodu majetku mesta
  1. Pozemok na Dolnočepeňskej ul. – Dušan Mičányi a Marta Mičányiová (referent referátu majetku oddelenia ekonomického a majetkového)

reklama
Zdroje: sered.sk, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku