24.02.2020, meniny má
26. januára 2020

Predstavujeme vám Seredčanov, ktorí získali cenu mesta a čestné občianstvo. Prečítajte si ich príbehy

Predstavujeme vám Seredčanov, ktorí získali cenu mesta a čestné občianstvo. Prečítajte si ich príbehy
Zdroj: seredskenovinky.sk
reklama

Každý rok naše mesto udeľuje Cenu mesta Sereď a Čestné občianstvo mesta Sereď ľuďom, ktorí nejakým spôsobom prispeli k rozvoju verejného života. Či už ide o výsledky v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku alebo iné mimoriadne zásluhy.

Návrh na ocenenie pre konkrétne osoby, prípadne kolektívy alebo organizácie mohli Seredčania podávať do 30. septembra 2019. O tom, kto získal plakety Cena mesta a Čestný občan mesta, rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka.

Pred tromi dňami sa na Mestskom úrade v Seredi konalo slávnostné odovzdávanie, na ktorom si ocenenie prevzalo 6 osobností a jedno občianske združenie. Informáciu o výsledkoch a všetkých ocenených priniesli Seredské novinky.

Čestné občianstvo mesta Sereď

Dr. Bert Klug

Dr. Bert Klug je najstarším žijúcim rodákom zo Serede. Narodil sa 26. januára 1922 v židovskej rodine. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no titul doktora medicíny získal až v roku 1953 po štúdiu na Univerzite Queensland Brisbane v Austrálii. Pôsobil ako lekár špecialista v psychiatrickej liečebni Sundbery, neskôr na klinike Child Guidence v Brisbane a napokon si otvoril súkromnú psychiatrickú ambulanciu pre dospelých. Okrem toho bol predsedom medicínskej rady v nemocnici v Belmonte a vedúcim queenslandskej psychiatrickej fakulty.

Počas druhej svetovej vojny bol kvôli svojmu židovskému pôvodu internovaný do pracovného tábora v Seredi, neskôr ho preložili do Nového Mesta, odkiaľ sa mu podarilo utiecť a zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Po potlačení povstania bol opäť deportovaný do tábora v Seredi, no počas deportácie sa mu podarilo utiecť a v roku 1947 vycestoval do Austrálie.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Ing. Ján Himpán

Ing. Ján Himpán je pravdepodobne najaktívnejším darcom krvi v našom meste. Hromadné darovanie krvi začal organizovať už v roku 1933, keď bol veliteľom Výcvikového strediska ženijného vojska. Do roku 1999 zorganizoval odbery krvi v celkovom množstve 1 000 litrov. V roku 2019 získal najvyššie možné ocenenie – plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100 bezplatných odberov krvi. Za jeho vysoko humánnu aktivitu sa stal laureátom ocenenia Vojenský čin roka 2018. V septembri 2019 daroval krv už 105. raz, no jeho cieľom je až 120 bezplatných odberov.

Okrem bezplatného darcovstva krvi sa venoval záchrane ľudských životov a pomoci ľuďom v núdzi na viacerých miestach sveta. V roku 2003 napríklad pomáhal v Iráne, kde zemetrasenie pochovalo 40 ľudí, pracoval pri poskytovaní humanitárnej pomoci USA po Hurikáne Katrina v roku 2005, v roku 2006 bol veliteľom stanového mestečka pre l’udí bez domova z Bratislavy a priľahlých krajov a pomáhal v mnohých ďalších situáciách.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

Mgr. arch. Rastislav Petrovič je vyštudovaný architekt, ktorý v súčasnosti pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave ako odborný radca pre sakrálnu architektúru, kaštiele a kúrie okresov Dunajská Streda a Galanta. Seredčania ho však skôr poznajú ako predsedu OZ Vodný hrad, ktoré sa okrem organizovania mnohých aktivít v oblasti kultúry a histórie usiluje o záchranu Seredského kaštieľa. Pán Petrovič realizuje množstvo prednášok, na ktorých zaujímavo a zanietene rozširuje povedomie verejnosti o histórii Serede a kaštieľa.

Bol tiež prítomný na archeologických výskumoch súvisiacich so Šintavským hradom a Seredským kaštieľom. V roku 2009 objavil v kaštieli esterházyovský erb – mozaikovú podlahu z roku 1841, ktorá bola ukrytá pod cementovým poterom. Pričinil sa o reštaurovanie a prezentovanie stredovekých okien, ktoré boli odkryté v júni 2013 pri obnove fasád Kostola sv. Martina v Šintave. Ich objav posunul datovanie vzniku šintavského kostola z 18. do 13. storočia.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Cena mesta Sereď

Mgr. Andrea Ruczová

Andrea Ruczová vedie od roku 2007 seredský chrámový spevokol Gaudete, ktorý diriguje už od roku 2003. Zbor Gaudete má na svojom konte 45 úspešných koncertov, ktoré si pravidelne prichádzajú vypočuť ľudia zo širokého okolia. Okrem toho zbor koncertuje aj mimo Slovenska, a to napríklad v Taliansku, Bosne a Hercegovine, Rakúsku alebo Holandsku. Napriek tomu, že ide o chrámový zbor, ich repertoár je oveľa rozmanitejší. V podaní Gaudete si môžete vypočuť aj afroamerické spirituály a úpravy ľudových piesní. Pod vedením Andrei Ruczovej nahral zbor už dva albumy. Debut Spievajme Pánovi vyšiel v roku 2007 a v roku 2011 vydali druhý album s názvom Jubilate Deo.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Jozef Valábek

Jozef Valábek sa zaslúžil o vypĺňanie voľnočasovej a zmysluplnej činnosti všetkých vekových skupín občanov Serede. Bol majstrom odborného výcviku v odbornom učilišti pri NHS (Niklova huta Sereď), kde organizoval pre učňov rôzne súťaže, vedomostné kvízy a športové podujatia. V roku 1979 bol zvolený za predsedu Odborovej organizácie v NHS. V tejto funkcii pôsobil 10 rokov a organizoval pre pracovníkov NHS a ich rodinných príslušníkov rôzne zájazdy, kultúrne podujatia a športové súťaže, pionierske a ozdravovacie tábory pre deti. Za túto prácu dostal Ďakovný list Odborového zväzu pracovníkov v kovopriemysle Krajského výboru v Bratislave. V roku 1991 vyhral konkurz na riaditeľa Domu kultúry v Seredi, kde pracoval 20 rokov. Zabezpečoval a organizoval pre všetky vekové skupiny obyvateľov Seredi kultúrne a spoločenské vyžitie. Okrem toho bol poslancom MsZ v Seredi a stále je aktívnym členom Kultúrnej a sociálnej komisie pri MsZ v Seredi a Matice slovenskej v Galante.

Po odchode do dôchodku v roku 2011 začal pracovať so seniormi. V roku 2012 bol zvolený za vedúceho Denného centra pre seniorov a predsedu ZO Jednoty dôchodcov v Seredi. Pod jeho vedením sa organizujú Športové hry seniorov, literárne posedenia pri čaji, súťaže v pečení, Fašiangový Candrbál, silvestrovské a mikulášske párty a rôzne zdravotné prednášky – cca 47 podujatí ročne. Činnosť centra sa stala rozmanitejšou a zaujímavejšou, čo doňho pritiahlo takmer dvojnásobok členov oproti pôvodným dvom klubom dôchodcov.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Ing. Tibor Králik

Ing. Tibor Králik pracoval od roku 1992 ako odborný referent na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR. Od roku 1993 pôsobil ako diplomat vo Švédsku, Kanade, Fínsku, Adis Abebe a v Estónsku. Je absolventom seredského gymnázia, vďaka čomu sa v súčasnosti stretáva so študentmi a prednáša o Európskej únii. Na týchto stretnutiach prezentuje hlavné princípy, priority a programy nášho predsedníctva v Rade EÚ, ale aj EÚ ako celok. Svojimi aktivitami zvyšuje informovanosť mladých ľudí o medzinárodnom dianí a postavení Slovenskej republiky v Európskej únii. Profesionálne reprezentuje nielen mesto Sereď, v ktorom vyrastal, ale aj celú Slovenskú republiku.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

OZ Vodný hrad

OZ Vodný hrad vzniklo v roku 1998 s cieľom zachrániť schátraný Seredský kaštieľ. V spolupráci s mestským múzeom v súčasnosti organizuje mnohé výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie. Počas 20 rokov pôsobenia OZ aktívne prispelo k odkrývaniu histórie nášho mesta a k záchrane viacerých artefaktov. V roku 2004 sa aj za podpory vedenia mesta Sereď podarilo OZ otvoriť mestské múzeum v historickej budove Fándlyho fary. V roku 2008 OZ rozbehlo projekt obnovy Seredského kaštieľa a podarilo sa im zreštaurovať bastión.

Členovia OZ sa aktívne podieľali na získavaní grantov z európskych fondov a z Ministerstva kultúry SR na obnovu kaštieľa, ktoré však v konečnom dôsledku neboli zrealizované. Okrem toho získali dôveru niektorých významných organizácií a podnikov, od ktorých sa im podarilo získať finančné prostriedky následne investované do obnovy kaštieľa. Vďaka tomu bola v spolupráci s mestom v roku 2012 pamiatkovo obnovená dvorová fasáda bastióna, zreštaurovaný renesančný oblúkový portál a bola zhotovená dobová replika vstupnej brány. V prázdnych oknách nádvoria bolo v rámci projektu Návrat šľachty na Šintavský hrad dočasne umiestnených 10 veľkoplošných portrétov šľachticov a historických osobností súvisiacich s kaštieľom.

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku