24.06.2024, meniny má
10. novembra 2023

Sereď čaká desiatka zmien týkajúca sa organizácie dopravy. Pribudnú zrkadlá aj dočasné parkovacie miesta

Sereď čaká desiatka zmien týkajúca sa organizácie dopravy. Pribudnú zrkadlá aj dočasné parkovacie miesta
Zdroje: seredsity.sk/google.maps.com/freepik.com
reklama

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď, nedávno prostredníctvom Seredských noviniek informovala občanov o plánových zmenách, ktoré čakajú mnohých Seredčanov.

Ako uviedla, mesto vychádza v ústrety podnetom svojich obyvateľov a v spolupráci s Mestskou políciou Sereď reaguje tiež na novelu zákona o parkovaní.

Z tohto dôvodu pristupuje k viacerým zmenám v doprave v Seredi, o tieto novinky by sa mali zaujímať napríklad občania zo Spádovej, Krásnej, Dolnomajerskej a ďalších lokalít, kde pribudnú dopravné zrkadlá, zvislé dopravné značky a vodorovné dopravné značenia.

Nie všetky nové parkovacie miesta budú trvalé

V týchto dňoch Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania mesta Sereď začína s realizáciou projektu, ktorý má na naše cesty priniesť viac poriadku a bezpečia.

reklama

„Z dôvodu novelizácie zákona ohľadne parkovania na chodníkoch, pristupujeme k vyznačovaniu ďalších parkovacích státí na miestach kde to považujeme za potrebné,“ uviedol Michal Klinka referent dopravy a krízového riadenia.

Jedná sa napríklad o ulicu Krásna, Železničná, Rovná, Vysoká. Aj na ulici Spádová na parkovacej ploche pri bývalom Hutníku budú vyznačené parkovacie miesta. Týmto krokom sa prispeje k organizovanému a efektívnejšiemu parkovaniu.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Klinka dopĺňa, že zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie rieši radnica napríklad na ulici A. Hlinku a Komenského, kde pribudne nový priechod pre chodcov a taktiež nastane zmena organizácie dopravy v križovatke ul. Komenského a ul. Hornomajerská.

Zákaz prejazdu nákladných automobilov cez komunikáciu pribudne na ceste od Horného Čepeňa smer Nový Majer. Dopravné zrkadlá pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie dopĺňa mesto na Dolnomajerskú ulicu pri výjazde z parkoviska a na Čepeňskú ulicu pri výjazde z ulice Záhradná.

Projekt Horný Čepeň. Zdroj: seredskenovinky.sk

Vyznačenie parkovacích státí na chodníku Železničnej ulice bude dočasné a to do doby, kým v areáli železničnej stanice mesto vybuduje vlastné parkovacie kapacity. S tými sa ráta už od budúceho roka a mesto ich zrealizuje na pozemku, ktorý si prenajalo za týmto účelom.

Všetky dopravné zmeny, ktoré boli na základe podnetov Mestskej polície Sereď a občanov navrhnuté mestom Sereď a naprojektované odborným dopravným projektantom, boli schválené Okresným dopravným inšpektorátom.

V prípade návrhov na Hornočepenskej aj Čepenskej ulici boli schvaľované správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK a Okresný úrad Galanta – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Suma za projekt bude hradená z rozpočtu mesta.

Bližšie pohľady na jednotlivé dokumentácie si môžete pozrieť na webovej stránke seredskenovinky.sk alebo kliknutím na tento odkaz v závere článku.

Projekt Dolnomajerská. Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt A. Hlinku. Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt Čepeňská. Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt D. Štúra. Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt Komenského – Hornomajerská. Zdroj: seredskenovinky.sk

zvisleProjekt Krásna. Zdroj: seredskenovinky.sk

miesta

Projekt Rovná – Vysoká. Zdroj: seredskenovinky.sk

Projekt Spádová. Zdroj: seredskenovinky.sk

článku.

Zdroje: Ing. Zuzana Slahučková - Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku