22.07.2024, meniny má
5. marca 2023

Sereď plánuje prejsť na nový systém zberu komunálnych odpadov. Množstvový zber odpadov má priniesť spravodlivý výber poplatkov pre občanov

Sereď plánuje prejsť na nový systém zberu komunálnych odpadov. Množstvový zber odpadov má priniesť spravodlivý výber poplatkov pre občanov
Zdroje: seredsity.sk/zilina.sp21.sk
reklama

Problematika odpadového hospodárstva trápi už dlhšiu dobu nejednu obec či mesto na Slovensku. Všetci vrátane samospráv sa pritom potýkajú so zvyšovaním cien energií, ako aj nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom.

Obyvateľom sa rovnako nepáči myšlienka neustáleho zvyšovanie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. Zmeniť by to mal množstvový zber odpadov. Každý by tak mal platiť poplatok iba za množstvo ním vyprodukovaného odpadu.

Čím viac odpadu správnym spôsobom vytriedite, tým viac odľahčíte nádoby na komunálne odpady, za čo vo výsledku menej zaplatíte.

Základ je správne triediť odpady

Novelou zákona, ktorá prešla v parlamente na jeseň minulého roka, získali obce od 1. novembra 2022 možnosť účtovať si vyššie poplatky za odvážané odpady.

reklama

Obce, ktoré už prešli alebo plánujú v blízkej dobe prejsť na váženie odpadov, vychádzajú z predpokladu, že poplatníci v obci už nebudú musieť platiť rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu.

Výška poplatku bude totiž závisieť od množstva vyprodukovaného odpadu domácnosťou. Takýto systém odľahčí nielen skládky odpadov. Zároveň motivuje ľudí predchádzať vzniku nadmerného komunálneho odpadu a tiež k správnemu separovaniu všetkých odpadov.

Zdroj: odpady-portal.sk

Ministerstvo životného prostredia SR navrhlo zaviesť v obciach množstvový zber zmesového odpadu s účinnosťou od 1. januára 2025 pre individuálnu bytovú výstavbu. To znamená, že všetky rodinné domy v obciach budú musieť mať zavedený množstvový zber zmesového odpadu. Od roku 2030 by mala táto povinnosť platiť aj pre všetku bytovú výstavbu.

„Nakoľko mesto Sereď nespravuje vlastné technické služby, je zavedenie tohto systému pre nás problematickejšie. Nie všetky odpadové spoločnosti disponujú autami so špeciálnym vážiacom systémom a už zo samotnej podstaty množstvového zberu vyplýva, že aj bez váženia je omnoho logisticky náročnejší.

V Programovom vyhlásení vlády SR je však definovaná povinnosť zaviesť množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na celom území Slovenska. Aj z toho dôvodu sa mesto Sereď bude naďalej snažiť o jeho zavedenie a zefektívnenie systému nakladania s odpadom,“ uviedla na Seredských novinkách Bc. Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia.

Zdroj: odpady-portal.sk

Čo znamená množstvový zber odpadu?

Podľa doterajšieho znenia novely zákona o miestnych daniach mohli obce určiť poplatok za odvoz odpadu dvoma spôsobmi, buď paušálne (teda na osobu a deň) alebo za množstvový zber.

Výhodou paušálnych poplatkov za odpady je ich jednoduchosť. Každý občan zaplatí rovnakú sumu bez ohľadu na to, či má nádobu na odpady plnú či poloprázdnu, či ju vyloží pred dom raz za dva týždne či raz za mesiac. Veľké množstvo ľudí sa pritom riadi heslom „už keď si za smeti platím také peniaze, tak tú smetnú nádobu naplním viac-menej čímkoľvek a najviac, ako sa dá“.

Zavedením množstvového zberu by ale malo prísť k spravodlivému výberu poplatkov. Tento systém spočíva v tom, že každý občan platí podľa toho, koľko odpadu vyprodukuje.

„Priebežné skúsenosti niektorých samospráv, ktoré pilotne zabezpečili váženie komunálneho odpadu, poukazujú na dobré výsledky v podobe zníženia celkového vyprodukovaného odpadu v obci bez dôsledkov vytvárania čiernych skládok v obci,“ uvádza médium odpady-portál.sk.

Ďalšou výhodou množstvového zberu odpadu je, že sa dá začať realizovať pomerne jednoducho a relatívne rýchlo. Pomocou elektronických systémov môžu mať samosprávy komplexnú a efektívnu správu odpadu.

Vďaka údajom zo špeciálnych čipov umiestnených na odpadových nádobách dokáže systém presne zistiť, aké množstvo zmesového komunálneho odpadu poplatníci produkujú. Na základe toho vie obec vypočítať výšky poplatkov a mať všetky náklady spojené s odpadom pod kontrolou.

odpady

Zdroj: odpady-portal.sk

Zdroje: odpady-portal.sk, seredskenovinky.sk, mim.sk
Zdieľať na Facebooku