28.05.2023, meniny má
18. februára 2023

Seredské Gymnázium Vojtecha Mihálika je v hodnotení škôl naozaj úspešné. Spomedzi gymnázií obsadili štvrté miesto v kraji

Seredské Gymnázium Vojtecha Mihálika je v hodnotení škôl naozaj úspešné. Spomedzi gymnázií obsadili štvrté miesto v kraji
Zdroj: seredsity.sk
reklama

V januári 2023 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) nové rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Rebríčky škôl nehodnotia kvalitu školy, ale informujú verejnosť o výsledkoch žiakov vo vybraných oblastiach.

Hodnotila sa maturita, pridaná hodnota z predmetu slovenský jazyk a literatúra (aké vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom), nezamestnanosť absolventov, prijímanie na vysoké školy v SR, mimoriadne výsledky žiakov (úspechy v celoštátnych a medzinárodných kolách súťaží) a výsledky inšpekcie. Informácie uviedli Seredské novinky.

INEKO zverejňuje rebríčky škôl od školského roku 2011/2012. Hodnotenie škôl v danom školskom roku odráža dosiahnuté výsledky žiakov vždy za predchádzajúce štyri roky. Je to teda hodnotenie za dlhší časový úsek, než je uvedené v príslušnom rebríčku.

Gymnázium Vojtecha Mihálika je naozaj úspešné

Seredské Gymnázium Vojtecha Mihálika bolo každoročne vyhodnotené medzi šiestimi najlepšími gymnáziami v Trnavskom kraji. Tento rok sa mu spomedzi gymnázií v kraji podarilo obsadiť 4. miesto a v rámci celého Slovenska 27. miesto s celkovým hodnotením „škola s výbornými výsledkami žiakov“.

reklama

„Teší nás, že naši žiaci dlhodobo dosahujú výsledky porovnateľné s výsledkami žiakov z najväčších gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Ďakujem všetkým študentom aj pedagógom, ktorí sa podieľali na dosiahnutí výborného hodnotenia školy,“ uviedla RNDr. Viera Tkáčová, riaditeľka školy.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku