21.05.2024, meniny má
16. februára 2023

Vďaka programu FinQ sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského naučia viac o finančnej gramotnosti. Napríklad aj na hodine dejepisu

Vďaka programu FinQ sa žiaci Základnej školy J. A. Komenského naučia viac o finančnej gramotnosti. Napríklad aj na hodine dejepisu
Zdroje: ZŠ J. A. Komenského/freepik.com
reklama

ZŠ Jana Amosa Komenského sa zapojila do nového programu s názvom FinQ. Pred samotným spustením celého programu riaditeľka školy aj pedagógovia absolvovali dištančné aj prezenčné vzdelávanie v Piešťanoch.

Jedinečnosť programu je založená na metodológii, ktorá umožní rozvoj finančnej kultúry v už existujúcich predmetoch. Deti sa tak naučia finančnú gramotnosť bez toho, aby si uvedomovali, že sa ju vôbec učia. 

Dôležité vzdelávanie v tejto oblasti

Program FinQ nie je nič pre bifľošov. Jeho zmyslom je, aby sa žiaci naučili čítať s porozumením, kriticky myslieť a aby boli finančne zdatní. Ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. 

Tento vzdelávací program je v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Hoci žiaci na hodine prechádzajú štandardné učivo, vďaka unikátnej metodológii FinQ budú rozvíjať ich finančnú kultúru napríklad aj na hodine dejepisu, či matematiky.

reklama

„Experti pripravili pre školy stovky vzdelávacích materiálov, tzv. metodických listov a učebných úloh, ktoré učitelia včlenia priamo do výučby vo svojich predmetoch. Na hodinách tak vytvoria priestor pre kritické a systémové myslenie žiakov a rozvoj finančnej kultúry v kontexte už existujúceho vzdelávania,“ vysvetlila Mgr. Miroslava Klembarová z pedagogického zboru školy.

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Priblížme si program FinQ

Program FinQ pomáha od roku 2019 žiakom základných a stredných škôl rozvíjať kritické aj systémové myslenie v celkovom kontexte financií. Žiaci sa učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote. S problematikou financií a rozvoja finančnej kultúry sa stretnú vo viacerých vyučovacích predmetoch.

Ide o ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Program FinQ je navrhnutý pre celú školu a je realizovaný v súlade s oprávnením MŠVVaŠ SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie.

V roku 2022 program FinQ odštartoval novú etapu. Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska založili neziskovú organizáciu FinQ Centrum s cieľom kvalitatívnej zmeny v oblasti finančného vzdelávania na Slovensku.

finq

Zdroj: ZŠ J.A. Komenského

Zdroje: slsp.sk, ZŠ J. A. Komenského
Zdieľať na Facebooku