28.05.2020, meniny má
29. októbra 2019

Seredskí skauti sú jednoducho úžasní. Ak hľadáte pre vaše dieťa novú aktivitu, toto miesto vám jednoznačne odporúčame

Seredskí skauti sú jednoducho úžasní. Ak hľadáte pre vaše dieťa novú aktivitu, toto miesto vám jednoznačne odporúčame
Zdroj: Ivan Javor/FB 82. zbor Polaris Sereď
reklama

“Sľubujem na svoju česť, že sa zo všetkých síl vynasnažím: plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti, pomáhať v každom čase svojim blížnym a dodržiavať skautský zákon.” Skautský sľub

Väčšina z nás si skautov a skauting spája skôr s predrevolučnými rokmi alebo s americkými filmami, v ktorých dievčatá v skautských uniformách súťažia v predaji koláčikov. Pravdou však je, že skauting vznikol na Slovensku už v roku 1913 (prvý maďarský skautský oddiel v Komárne) a s vynútenými prestávkami funguje dodnes. Naposledy bol definitívne obnovený po nežnej revolúcii v roku 1989, takže momentálne oslavuje 30 rokov nepretržitej činnosti.

Zdroj: Ivan Javor

Čo je skauting a aké je jeho poslanie?

Skauting nie je len krúžok či zábavka pre zopár detí, ktoré baví pohyb a príroda. Je to najväčšie výchovné a vzdelávacie hnutie mládeže na svete zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Založil ho v roku 1907 britský generál R.S.S. Baden-Powel svojím experimentálnym táborom na ostrove Brownsea pôvodne ako chlapčenské hnutie. Avšak aj dievčatá prejavili oň záujem, a tak sa stalo univerzálnym hnutím pre všetkých mladých ľudí. Šírilo sa do celého sveta a dnes má skautská organizácia vyše 50 miliónov členov vo všetkých krajinách sveta okrem šiestich totalitných štátov.

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre dobro, prírodu, romantiku a priateľstvo. Vychováva ich v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a prírodu či k osobnému rastu. Zabezpečuje pre svojich členov akreditované vzdelávanie a akcie od tých najmenších družinových, cez zborové, oblastné, národné až po medzinárodné. Pre svojich členov vytvára obrovský priestor realizovať sa a vyberať si z bohatej ponuky aktivít. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa sedem prvkov: 1. sľub a zákon, 2. učenie sa činnosťou, 3. družinový systém, 4. symbolický rámec, 5. osobné napredovanie, 6. život v prírode, 7. podpora od  dospelých.

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Organizácia skautingu na Slovensku

Slovenský skauting združuje viac ako 7 000 členov. Základnou jednotkou je oddiel, ktorý zoskupuje viacero skautských družín. Oddiely sa spájajú do zborov, pričom skautský zbor má spravidla vlastnú právnu subjektivitu. Zbory v jednom regióne tvoria skautskú oblasť, ktorých je v súčasnosti na Slovensku osem: Bratislavská, Nitrianska, Podtatranská, Žilinská, Stredoslovenská, Trnavská, Východoslovenská a Rómska.

Skautom sa môže stať ktokoľvek bez rozdielu rasy, vyznania či pohlavia od 6 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice. A keďže aj v skautingu sa rešpektuje rozdielny prístup k rôznym vekovým kategóriám, program aj výchova detí a mladých ľudí sú prispôsobené ich veku, záujmom a potrebám. Podľa veku sa skauti delia do nasledujúcich skupín:

  • vĺčatá a včielky (6 až 10 rokov)
  • skauti a skautky (11 až 15 rokov)
  • roveri a roverky (15 až 26 rokov)
  • dospelí skauti (lídri a dospelí členovia)

Zdroj: Ivan Javor

A v Seredi sú skauti?

Tak takto reagovalo mnoho ľudí na informáciu o skautoch v Seredi. Veru áno, aj v Seredi máme skautov a skautky. Ich počiatky sa spájajú s 80. zborom Piešťany, pod ktorým vznikli 7. októbra 2015 ako 1. oddiel skautov a skautiek Sereď. Zaslúžili sa o to dospelí nadšenci, ktorí zložili skautský sľub, prijali skautské  ideály a snažia sa deti inšpirovať vlastným príkladom.

Pri zakladaní seredského oddielu stáli najmä tieto tri rodiny: Ivan a Janka Javoroví, Ondrej a Lenka Kurbeloví a Janko a Zuzka Javoroví. Tí majú viaceré skúsenosti s dobrovoľníctvom a za sebou aj iné úspešné projekty. Janka bola zakladajúca členka a prvá štatutárka Materského centra Mamaklub v Seredi, Zuzka zase založila v Seredi detskú organizáciu Erko. Ondrej  pôsobí ako poslanec mesta a dobrovoľník v OZ Vodný Hrad.

Počas prvého roka fungovania seredského oddielu sa pravidelne stretávalo 30 skautov. Po dvoch rokoch fungovania sa od piešťanských skautov osamostatnili a od 5. októbra 2017 fungujú ako samostatný 82. zbor Polaris Sereď. Dnes má seredský zbor 144 aktívnych členov od siedmich rokov až po tých skôr narodených. Skauting ako mládežnícka organizácia funguje na báze dobrovoľníctva, preto majú medzi sebou aj dospelých, ktorí pomáhajú so zabezpečovaním aktivít zboru a s organizovaním táborov či iných akcií.

Zdroj: Ivan Javor

Aktivity seredských skautov

Seredský zbor organizuje popri pravidelných družinových stretnutiach, ktoré bývajú raz do týždňa, najmä rôzne výpravy do prírody, plachtenie, splavy, chaty, opekačky, ale aj brigády na výrobu podsadových stanov, čistenie okolia, kosenie areálu školy či polievanie stromov. Toto leto zabezpečovali polievanie 225 kusov novovysadených stromov popri komunikáciách priemyselného parku v Seredi, kde pri každej takejto brigáde dokázali ručne vypolievať približne za tri hodiny okolo 4200 litrov vody.

Vrcholom skautského roka je však vždy skautský letný tábor. Tohtoročný, v poradí už štvrtý, sa konal v dňoch od 20. do 27. júla 2019 na lúke pri Novej Lehote. Zúčastnilo sa ho cez 60 účastníkov, ktorým so zabezpečovaním všetkého potrebného pomáhalo zhruba 15 dospelých členov zboru. Skauti si totiž doslova dokážu celý tábor vybudovať na zelenej lúke, kde na čas vzniknú okrem stanového kruhu aj ďalšie stavby ako brána, poľná kuchyňa, umyváreň, sprcha, jedáleň, latríny či náraďovňa.

O skauting je záujem

Každoročne je o členstvo v seredskom skautskom zbore väčší záujem ako dokážu zabezpečiť, napriek tomu aj tento rok otvorili novú družinu pre najmladších chlapcov. Potrebovali by však viac mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí by boli ochotní venovať sa dobrovoľníctvu či práci s deťmi. Ak si približne v tomto veku a dokážeš si predstaviť svoje aktívnejšie ja, môžeš ich osloviť cez ich facebookovú stránku, mailom na skautisered@gmail.com či osobne na adrese Školská 117/7 Sereď.  Ponúknu ti možnosť zažiť nové dobrodružstvá, získať nových priateľov, vedomosti a zručnosti, ako aj príležitosť zúčastniť sa na rôznych celonárodných aj medzinárodných podujatiach.

Zdroj: Ivan Javor

Skautský tábor 2019, Nová Lehota. Zdroj: Ivan Javor

Skautský tábor 2019, Nová Lehota. Zdroj: Ivan Javor

Skautský tábor 2019, Nová Lehota. Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Zdroj: Ivan Javor

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: sk.wikipedia.org, skauting.sk, skaut.sk, FB 82. zbor Polaris Sereď, seredskenovinky.sk, zonerama.com/SkautiSered,
Ivan Javor I. vodca 82. zboru Polaris Sereď


Zdieľať na Facebooku