17.05.2021, meniny má
9. marca 2021

Si vysokoškolák a chceš získať nové skúsenosti a prax? Mesto Hlohovec ti ponúka stážový program

Si vysokoškolák a chceš získať nové skúsenosti a prax? Mesto Hlohovec ti ponúka stážový program
Zdroj: bratislavskenoviny.sk/trnava-vuc.sk
reklama

Vedomosti, ktoré získaš v škole, sú určite bohatým zdrojom, z ktorého môžeš čerpať celý život. Aby si však bol reálne pripravený vykonávať aj náročné zamestnanie, potrebné sú najmä skúsenosti.

Mnohí študenti a absolventi škôl by sa radi zamestnali vo svojom odbore, avšak počas štúdia nezískali dostatočnú prax. Jednou z možností, ako si pomôcť, je absolvovanie stáže vo firmách či inštitúciách. Slovensko i zahraničie ponúka nespočetne veľa stáží, stačí si len vybrať. Možnosť majú nielen študenti, ale aj nezamestnaní či dokonca pracujúci. Zamestnávatelia túto skúsenosť určite neprehliadnu.

Pracovná stáž je istá forma odbornej práce alebo praxe, ktorá je dobrovoľná. Stážista si vyberá z ponuky, ktorú uvedie konkrétna firma, inštitúcia či organizácia s cieľom ponúknuť firme svoje doposiaľ získané vedomosti a získať nové skúsenosti a prax. Vo firme vykonáva stážista rôzne druhy práce podľa potreby a sleduje fungovanie firmy a zodpovedný prístup každého jednotlivca v skupine. Zúčastňuje sa dobrovoľných workshopov, konferencií a snaží sa čo najlepšie splniť úlohy zadelené firmou. Každý stážista môže týmto len získať.

Zdroj: pexels.com

Aktuálna ponuka stáže v Hlohovci

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti v rozličných oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Informácie sú uverejnené na webovej stránke mesta.

Stáž bude prebiehať v pravidelných intervaloch – v zimnom a letnom semestri. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou.

Aktuálne, na obdobie apríl – jún 2021, ponúka mesto Hlohovec stážový program v šiestich oblastiach pre vybraných študentov:

Odbor stratégie

 1. Implementácia projektov
 • príprava, realizácia a implementácia projektov/eurofondy,
 • vhodné pre študentov verejnej správy alebo regionálneho rozvoja.

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov

 1. Novinárska tvorba
 • spolupráca s redakciou mestských novín Život v Hlohovci – tvorba článkov a rozhovorov,
 • vhodné pre študentov žurnalistiky, masmediálnej a marketingovej komunikácie.
 1. Vizuálna komunikácia
 • grafický dizajn – tvorba ilustračných obrázkov a piktogramov pre web mesta a sociálne siete,
 • vhodné pre študentov vizuálnej komunikácie a grafiky.

Odbor právny a klientskych služieb

 1. Právna oblasť
 • príprava jednoduchých zmlúv, podaní, výziev, vyjadrení, oznámení a pod.,
 • vhodné pre študentov práva, najlepšie s bakalárskym vzdelaním.
 1. Priestupkové a správne konanie
 • jednoduché administratívne úkony v konaní,
 • vhodné pre študentov práva, najlepšie s bakalárskym vzdelaním.
 1. Slobodný prístup k informáciám
 • príprava internej dokumentácie a spolupráca pri poskytovaní informácií,
 • vhodné pre študentov práva, najlepšie s bakalárskym vzdelaním.
 1. Ochrana osobných údajov – GDPR v praxi
 • spolupráca na vypracovávaní aktualizácií dokumentácie OOÚ,
 • vhodné pre študentov práva, najlepšie s bakalárskym vzdelaním.

Odbor spoločenských služieb

 1. Terénna sociálna práca (sociálna oblasť)
 • záujemca má možnosť spoznať proces priamej práce s klientom v krízových situáciách, ako aj poradenstvo v sociálnej oblasti, príslušnú legislatívu týkajúcu sa danej problematiky, agendu a podpornú dokumentáciu, ktorú si táto oblasť vyžaduje,
 • vhodné pre študentov sociálnej práce.
 1. Komunitné plánovanie (sociálna oblasť)
 • príprava podkladov a analýza dát,
 • je to dlhodobý proces, ktorého výsledkom je vypracovanie dokumentu, ktorý sa následne počas určitého časového obdobia realizuje a validuje. Študent by mohol sieťovať partnerov, tvoriť pozitívny obraz a povedomie u laickej verejnosti, vypracovávať analýzy dát a iné.
 • vhodné pre študentov sociálnej práce.

Odbor výstavby

 1. Oblasť stavebného poriadku
 • spolupráca na tvorbe rozhodnutí a stanovísk, zapisovanie údajov do zoznamu stavieb ÚGKK SR, tvorba databázy rozhodnutí a stanovísk v informačnom systéme samosprávy,
 • vhodné pre študentov stavebných fakúlt a verejnej správy.

Mestské kultúrne centrum

 1. Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec
 • produkčná výpomoc; samostatná realizácia zvereného kultúrneho projektu; komunikácia kontraktov, riderov a dohôd s umelcami a umeleckými zoskupeniami, zabezpečenie všetkých administratívnych, komunikačných a organizačných krokov; výpomoc pri organizácii kultúrnych podujatí; stážista získa zručnosti kultúrnej a divadelnej produkcie; skúsenosti z oblasti aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť,
 • vhodné pre študentov/čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory ako kulturológia, divadelný manažment, estetika a pod.
 1. Produkcia v rámci Zámockej galérie a Zámku Hlohovec
 • produkčná výpomoc, výpomoc pri inštaláciách a deinštaláciách výstav, administratíva, komunikácia s umelcami, organizácia vernisáží, príprava kurátorských výstupov, realizácia prehliadok Zámku Hlohovec,
 • požiadavky na uchádzača: dobrá organizačná schopnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť a samostatnosť,
 • vhodné pre študentov/čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory ako kulturológia, manažment kultúry a turizmu, estetika a pod.
 1. Vizuálna komunikácia – grafička/grafik
 • príprava kreatívnych návrhov pre plagáty podľa zadaní; mesačne programy, bannery, posty na sociálne siete; úprava grafických podkladov podľa zadania; príprava tlačových podkladov; DTP práce; spolupráca pri ideamakingu,
 • požiadavky na uchádzača: kreatívne myslenie, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť programov Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
 • vhodné pre študentov/čerstvých absolventov umeleckých, filozofických a pedagogických fakúlt a špecializované odbory so zameraním na grafický dizajn.

Informácie pre záujemcov

Záujemcovia o stážový program zasielajte váš životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov do 19. marca 2021 na mailovú adresu staze@hlohovec.sk. Vybraní záujemcovia budú kontaktovaní.

Seredčania, uvítali by ste aj v našom meste takúto stáž? Bolo by to pre vás zaujímavé?

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: hlohovec.sk
Zdieľať na Facebooku