23.03.2023, meniny má
20. decembra 2022

V Šintave chcú zrekonštruovať jediné obecné ihrisko. Podporme ich projekt hlasovaním

V Šintave chcú zrekonštruovať jediné obecné ihrisko. Podporme ich projekt hlasovaním
Zdroje: goslovakia.sk/František Turanský/tvorimekraj.trnava-vuc.sk
reklama

V predošlých článkoch sme vás informovali o tom, že Trnavský samosprávny kraj spustil už 4. ročník Participatívneho rozpočtu. Zapája tak obyvateľov kraja do rozhodovania o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu VÚC.

Hlavnou myšlienkou je finančne podporiť občianske a komunitné projekty. Svoje projekty mohli predložiť občianske združenia, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, nadácie i neziskové organizácie.

Ihrisko v Šintave potrebuje rekonštrukciu

Možnosť zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu využila aj obec Šintava. Žiadateľom a predkladateľom projektu je obecná poslankyňa Lenka Hanáková.

Vďaka získaným financiám by chceli zrekonštruovať jediné verejné detské ihrisko, ktoré je umiestnené v parku priamo v centre obce Šintava. Toto ihrisko vybudovala obec s pomocou rodičov a dobrovoľníkov pred niekoľkými rokmi.

reklama

Za tie roky poskytuje príjemný priestor na oddych, hry a zábavu deťom od 0 do 10 rokov. Využívajú ho aj žiaci ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, keďže sa nachádza priamo oproti škole.

Je samozrejmé, že nepriaznivými vplyvmi počasia, ale aj dlhoročným opotrebovaním materiálu hracích prvkov, dochádza postupne k jeho degradácii. Nutná je preto kompletná výmena hracích zariadení, ako aj revitalizácia tohto priestoru, aby sa opäť vytvorilo príjemné a bezpečné miesto pre všetky deti.

Zapoja sa všetci

Ako sa píše v popise projektu, do realizácie budú zapojení všetci – rodičia, starí rodičia, deti, dobrovoľníci aj súkromní podnikatelia. Všetci budú pomáhať pri odstraňovaní starých hracích prvkov.

Žiaci miestnej školy, rodičia, doborvoľníci, ako aj zamestnanci Obecného úradu v Šintave sa postarajú o výsadbu nových stromov a kríkov a ich následnú starostlivosť.

Osadenie nových hracích prvkov zabezpečí firma a úprava terénu po osadení nových zariadení bude opäť v réžii dobrovoľníkov z obce. Priebeh aj výsledky projektu budú prezentované na webovej stránke obce aj školy, v obecnom časopise Šintavský spravodaj a v regionálnej TV Krea.

Ak ste sa ešte nezapojili do hlasovania v Participatívnom rozpočte Trnavskej župy, urobte tak teraz. Pripojte k seredským projektom aj rekonštrukciu ihriska v Šintave a podporte tak dobrú vec. Viac informácií o tomto projekte nájdete na webe Tvoríme kraj.

Zdroj: tvorimekraj.sk

Zdroj: goslovakia.sk/František Turanský

Zdroj: goslovakia.sk/František Turanský

Zdroj: goslovakia.sk/František Turanský

Zdroj: goslovakia.sk/František Turanský

Zdroje: tvorimekraj.sk
Zdieľať na Facebooku