19.05.2024, meniny má
19. decembra 2023

Viete čo poskytuje Agentúra domácej ošetrovacej služby – ADOS a pre koho je určená?

Viete čo poskytuje Agentúra domácej ošetrovacej služby – ADOS a pre koho je určená?
Zdroj: freepik.com
reklama

Agentúra domácej ošetrovacej služby – ADOS poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových skupín na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom pacienta a lekárom špecialistom.

ADOS v rámci svojich kompetencií, profesionálne a odborne, korektne a trpezlivo pristupuje k tejto náročnej a veľmi potrebnej zdravotnej a verejnoprospešnej starostlivosti pre obyvateľov nášho mesta a spádovej oblasti Sereď.

Vďaka patrí aj mestu Sereď za podporu a finančnú dotáciu na túto verejno-prospešnú činnosť pre tých, čo to najviac potrebujú. Informácie o ADOSe a ich činnosti priniesli Seredské novinky.

Komu môže ADOS pomôcť?

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú kvalifikované, špecializované sestry s dlhoročnou praxou na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom alebo zástupcom pacienta. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

reklama

Ošetrovateľská starostlivosť je určená:

  • imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie,
  • pacientom po hospitalizácii,
  • pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je nutné, aby boli hospitalizovaní na lôžkovom oddelení,
  • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie,
  • rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievnym ochorením a pod.),
  • pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Ošetrovateľské výkony, ktoré zväčša poskytujú, sú:

  • ošetrovanie rán, defektov, preležanín, vredov predkolenia, stómií u nevládneho pacienta, aplikácia infúznej, injekčnej terapie, starostlivosť o centrálny venózny, epidurálny katéter, o močový katéter, starostlivosť o tracheostomickú kanylu, očistná klyzma, ošetrovateľská rehabilitácia, odbery krvi a biologického materiálu, sledovanie vitálnych funkcií, a v neposledom rade aj edukácia pacienta a podporných osôb, ako aj výkony podľa požiadavky ošetrujúceho lekára pacienta.

Ilustračný obrázok. Zdroj: freepik.com+

 

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku