31.05.2023, meniny má
18. septembra 2022

VOLEBNÝ ROZHOVOR: Kandidát na post primátora mesta Sereď – Tomáš Karmažín

VOLEBNÝ ROZHOVOR: Kandidát na post primátora mesta Sereď – Tomáš Karmažín
Zdroj: Tomáš Karmažín/seredsity.sk

Už 29. októbra 2022 budú môcť obyvatelia miest a obcí voliť svojich primátorov alebo starostov, a tiež si budú voliť poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev. Sereď má celkovo štyroch kandidátov na post primátora/primátorky a 36 kandidátov na poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva.

Po 12 rokoch bude mať Sereď nového primátora či primátorku a aj z tohto dôvodu vám prinášame volebné rozhovory so všetkými kandidátmi na tento post. Prvým rozhovorom zo série bude rozhovor s kandidátom Tomášom Karmažínom.

Všetci kandidáti dostali do rozhovoru rovnaké otázky.

Hneď na začiatku by sme sa o Vás radi dozvedeli niečo osobnejšie. Skúste sa našim čitateľom predstaviť Vy ako osoba a nie ako kandidát na primátora.

Volám sa Tomáš Karmažín, mám 41 rokov. Som ženatý, mám 11-ročnú dcéru. Pracujem ako obchodný manager. Vo voľnom čase si rád zahrám na akordeóne alebo na syntetizátore. S rodinou radi vyrazíme na cyklotúry, prechádzky do prírody alebo na víkend na chatu.

reklama

Rád si aj zašportujem – v zime lyžujem a korčuľujem, v lete si zahrám futbal, volejbal alebo si idem zaplávať. Tiež rád navštevujem rôzne športové podujatia. Prečítam si poučnú literatúru, napr. od Andyho Windsona, z ktorej potom čerpám a riešim aj životné situácie. Snažím sa stále vzdelávať a pracovať na svojom osobnom raste.

Aký je Váš profesný profil? Myslíte, že v pozícii primátora budete vedieť využiť skúsenosti, ktoré Vám dalo Vaše predošlé zamestnanie?

V pozícii primátora budem určite vedieť využiť svoje pracovné skúsenosti, nakoľko som viedol obchodný tím s desiatkou ľudí v nadnárodnej spoločnosti Coca-Cola a skončil som v ročnom hodnotení na druhom mieste zo všetkých sledovaných cieľov. Ako Key Account manager v spoločnosti Coca-Cola som dosiahol významné úspechy, ktoré posunuli firmu vpred.

Som autorom úspešného projektu internetového obchodu www.ilieky.com, ktorý stále funguje. Tiež som pracoval vo farmaceutických spoločnostiach SD Pharma SK, Walmark či XantisPharma a v každej som mal na starosti viac ako 100 lekárni, v ktorých som viedol obchodné rokovania.

Som silný, tímový hráč, ktorý vie spojiť ľudí pre dobré a veľké veci. Určite tieto skúsenosti budem využívať pre naše mesto, aby rozkvitlo tak, ako to mám aj vo svojom hesle.

Ak by ste sa mali charakterizovať piatimi slovami, ktoré by to boli?

Samostatnosť, tímovosť, flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť.

Rozhodli ste sa kandidovať po 12-ročnom období primátorovania Martina Tomčányiho. Za ten čas sa mesto výrazne zmenilo. Čo považujete za najlepšie veci, ktoré sa počas tohto obdobia podarilo v Seredi urobiť?

Naše mesto má veľa oblastí, v ktorých funguje dobre. V prvom rade za kľúčové považujem fungovanie materských a základných škôl, ďalej kina Nova či domu kultúry, ale aj amfiteátra. Tiež máme dobre nastavený zvoz komunálneho odpadu, ako aj separovaného a BRO odpadu. K spokojnosti funguje aj zberný dvor, kde môžu naši občania bezplatne vyviezť odpad. Aj údržba mesta je nastavená dobre aj keď vždy je možnosť na zlepšenie.

Celému tímu pracovníkov na mestskom úrade sa podarilo zrealizovať veľké projekty, ako park na Námestí slobody či na D. Štúra, nové trhovisko, bežecká dráha na ZŠ Fándlyho, zrekonštruovala sa Sokolovňa, máme funkčný G-pavilón, za ten čas sa do nových priestorov presťahovala mestská polícia, denné centrum pre seniorov, zmenou k lepšiemu prešiel mestský park, vybudovali sa ihriská, skateboardová dráha, workoutové ihrisko… je toho naozaj veľa.

Zdroj: Tomáš Karmažín

Naopak, čo považujete za najväčšie chyby či nedostatky, ktorých sa mesto a jeho predstavitelia dopustili počas tohto obdobia? Myslíme tým niečo, čo sa malo urobiť a neurobilo sa, respektíve sa aj urobilo, ale zle.

Myslím si, že nie je správne povedať, čo nefunguje, ale hľadať priestor na zlepšenie. Či je to v údržbe mesta, alebo pri poskytovaní služieb našim občanom.

Jeden z mojich návrhov je napríklad zaviesť školský autobus, ktorý by zabezpečil rodičom odvoz detí do školy. Ďalej mám v pláne vybudovať multifunkčné ihrisko, ktoré by mohlo slúžiť všetkým. Predovšetkým by bolo určené na hokejbal a v zime by sa mohlo zmeniť na ľadovú plochu.

Občanom by som rád  vytvoril pohodový priestor, kde by mohli tráviť čas celé rodiny s deťmi. Je potrebné napr. skvalitniť prácu na verejnom priestore, či už pri výstavbe chodníkov, ciest, údržbe zelene a pod.

V prípade, že by ste sa stali primátorom, plánujete nejaké personálne zmeny na mestskom úrade?

Momentálne je fungovanie mestského úradu nastavené správne. Pracuje tam veľa mladých ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju nášho mesta. Každý je vo svojej práci zabehnutý, takže robiť zmeny hneď na začiatku nepovažujem za správne. Určite sa z pozície primátora podrobnejšie oboznámim s prácou jednotlivých oddelení.

Kedy ste sa rozhodli, že idete kandidovať? Pamätáte si na ten moment?

Keď som dovŕšil 30 rokov, tak som sa začal viac zaujímať o politickú situáciu v našom meste. V 33 rokoch som kandidoval za poslanca, aby som bližšie spoznal fungovanie komunálnej politiky a mestského úradu.

Bol som zvolený v dvoch volebných obdobiach. Celý čas som pracoval, aby som raz mohol kandidovať na primátora mesta a myslím, že som dozrel nielen po odbornej stránke, ale aj po stránke emocionálnej.

Čo Vás k tomu viedlo?

Odpovedal som v predošlej otázke.

V akých oblastiach vidíte najväčšie nedostatky nášho mesta?

Momentálne ako najväčší nedostatok vnímam najmä nedokončenú rekonštrukciu futbalového štadióna. V meste je to už určitý čas téma č. 1. Štadión má svojich zástancov aj odporcov. Je treba nájsť kompromis, ktorého výsledkom bude moderný športový stánok pre všetkých milovníkov športu.

Som síce v dozornej rade Správy majetku mesta, ale nedokážem výrazne ovplyvniť vývoj momentálnej situácie. Snažím sa spolupracovať s celým tímom a verím, že celý projekt začne napredovať.

Ako by ste tieto nedostatky riešili Vy, ak by ste boli na mieste primátora?

Ak sa bavíme o štadióne, v prvom rade by som najprv zostavil tím architektov, projektantov a stavebných inžinierov. Bolo by potrebné vypracovať štúdiu, čo sa v danej lokalite dá reálne postaviť, aby sme sa vyhli momentálnej situácii a nemuseli sme robiť dva náročné projekty.

Tiež by som rokoval so zástupcami nadnárodných firiem a snažil sa dohodnúť na reklamnej participácii na projekte futbalového štadióna. Spoločným cieľom by malo byť získanie financií hlavne z vonkajších zdrojov (SFZ, VÚC, ministerstvo financií alebo cez projekty, ktoré ponúka napr. firma Nike), aby sme nezaťažovali rozpočet mesta. Spolu by sme na týždennej báze vyhodnocovali postup prác a ak by sme sa odklonili od dosahovaných cieľov, okamžite by som reagoval nápravou.

Takto si predstavujem riadenie veľkého projektu. Ak dostanem dôveru od občanov, tak budem môcť dokázať, že spolu s mojim tímom vieme zobrať zodpovednosť na svoje plecia a dovedieme projekt futbalového štadióna do úspešného konca. Verím, že sa budeme môcť pod mojim vedením tešiť z krásneho futbalového areálu, ktorý bude slúžiť všetkým občanom tohto mesta.

Kampaň sa pomaly, ale isto rozbieha. Aké sú Vaše doterajšie, respektíve plánované výdavky na volebnú kampaň?

Moje plánované výdavky budú okolo 5 000 eur.

Ktorý bod alebo body Vášho programu vnímate ako nosné? 

Nesľubujem megalomanské projekty, ktoré by boli nezrealizovateľné. Stojím nohami pevne na zemi. Za kľúčové považujem, aby sme zabezpečili riadny chod škôl, ktoré patria pod mesto. Je dôležité zabezpečiť deťom kvalitné vzdelanie, no v škole sa musia cítiť aj dobre. Preto sa chcem venovať aj zveľadeniu školských areálov.

Zabezpečenie dostatočných kapacít v materských školách nie je dôležité len na socializáciu detí, ale aj na to, aby sa rodičia mohli bez zbytočných prekážok vrátiť do pracovného života.

Ako milovník športu nezabúdam vo svojej koncepcii ani na výchovu športovej mládeže. Dôležité je napr. udržať žiacku akadémiu ŠKF Sereď. Nemôžeme dopustiť, aby mládež odchádzala za športom do okolitých obcí. Futbal je, samozrejme, fenoménom a v našom meste by sa mal zachovať. V poslednom období sa ale do popredia derú aj iné športy. Jedným z nich je napríklad hokejbal. A práve výstavbu ihriska pre tento šport nájdete aj v mojej koncepcii.

Kultúra je jedným zo spôsobov, ako vytvoriť pozitívny vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi. Chcem, aby sa Seredčania zžili s týmto mestom a cítili, že k nemu jednoducho patria. To sú  dôvody toho, prečo je kultúra jedným z dôležitých bodov mojej koncepcie. Mám aj jasnú predstavu, čo robiť, aby sa ľudia zbližovali s mestom a zároveň budovali dobre susedské vzťahy.

K rozvoju mesta a jeho koloritu má dopomôcť aj obnova mestských budov. Napríklad budova kina Nova či domu kultúry si už zaslúžia nový šat. Rovnako tak aj niektoré prevádzky v rukách súkromných vlastníkov. Tu musí mesto nájsť prienik v komunikácii s majiteľmi.

V mojich plánoch je zvýšenie príspevku na obedy pre seniorov zo 60 centov na 1,20 eura, nové denné centrum pre seniorov spojené s rehabilitačnou starostlivosťou, ktorú by mal pod kontrolou lekár.

Tiež je nevyhnutné rozšíriť kapacity Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Seredi. Na to je potrebná spolupráca so zástupcami VÚC a riaditeľkou zariadenia. S farským úradom zas musí mesto spolupracovať pri výstavbe nového pastoračného centra.

Zdroj: Tomáš Karmažín

Kde vidíte naše mesto o štyri roky? V čom bude iné?

Koncepcia rozvoja mesta Sereď na roky 2022 – 2026 je veľmi cieľavedomá. Ja sa ale neobávam práce, ktorú by si jej naplnenie vyžadovalo. Ak chceme, aby mesto napredovalo, všetci musíme priložiť ruku k dielu.

Čím viac bude mesto prosperovať, tým viac sa môže starať o svojich obyvateľov. Roboty sa nebojím a viem, že koncepcia s ktorou prichádzam, zaistí lepší život pre nás všetkých a je rozhodne reálna. Treba si len vyhrnúť rukávy a začať pracovať.

Čo viete ponúknuť voličom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, koho budú voliť?

Keďže som v komunálnej politike pôsobil posledné dve volebné obdobia, v prvom rade ponúkam skúsenosti doplnené odhodlaním naplniť moje vízie. Moja koncepcia rozvoja mesta na najbližšie roky zahŕňa výchovu mládeže, starostlivosť o seniorov, rozvoj kultúry, cestovného ruchu, dopravy a aj ekologického cítenia.

Ponúkam premenu Serede na moderné mesto, kde občania nájdu pokojný a kvalitný život.

Silnými témami v našom meste boli za posledný rok šport a kultúra. Menili by ste niečo na spôsobe prideľovania športových dotácií? Aké máte predstavy o kultúre v meste?

Kultúra v našom meste:

Kultúra je jedným zo spôsobov, ako vytvoriť pozitívny vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi. V tejto oblasti má Sereď veľké možnosti, ktoré zatiaľ nie sú naplno využité. Preto je aj rozvoj kultúry v meste jednou z mojich priorít.

Kultúrne leto, stavanie mája

Zachovávanie zvykov a tradícií je veľmi dôležité pre prepojenie histórie a súčasnosti nášho mesta. Z tých starších zvykov spomeniem stavanie mája – milá tradícia, ktorá zblíži obyvateľov. Svoju históriu má aj kultúrne leto, na ktoré by mali dostávať pozvánku najmä seredskí účinkujúci.

Nedeľné či hudobné večery v DKaffe

Priestor DKaffe bol vytvorený presne na tento účel. Nielen samotné miesto, ale najmä obyvatelia mesta si zaslúžia, aby sa pravidelne využívalo. Čo by ste povedali, keby tento priestor slúžil napríklad aj mladým talentom z našej ZUŠ?

Výzdoba počas významných sviatkov

Do výzdoby mesta by som chcel zapojiť aj obyvateľov Serede. Ak by si napríklad každá škola vyzdobila svoj strom veľkonočnou či vianočnou výzdobou, naše mesto by bolo hneď krajšie. A časom by z toho mohla vzniknúť aj pekná tradícia.

Šport je pre Sereď dôležitý:

Šport tvorí významnú zložku života každého z nás, špeciálne však pre rozvoj a výchovu detí a mládeže. Preto musíme zabezpečiť, aby mali naše deti kde športovať, ako aj zdravo a plnohodnotne tráviť svoj voľný čas. Preto je dôležité:

Udržať žiacku akadémiu ŠKF Sereď

Nemôžeme dopustiť, aby mládež odchádzala za športom do okolitých dedín. Práve naopak, deti musíme za športom pritiahnuť sem.

Vybudovať multifunkčné ihrisko

Nové multifunkčné ihrisko by mohlo slúžiť všetkým, predovšetkým by však bolo určené pre hokejbal. V zime by sa zas mohlo zmeniť na ľadovú plochu, kde si môžu užívať zimné športy všetci Seredčania.

Obnoviť areál detského ihriska pre rodiny s deťmi

Detské ihrisko na Námestí slobody má obrovský potenciál, no potrebuje obnovu. Chcem ňou vytvoriť pohodový priestor, kde budú tráviť spoločný čas celé rodiny s deťmi.

Na mechanizme prideľovania dotácií by som nemenil nič nakoľko je nastavený správne. Sú prideľované podľa platného VZN odsúhlaseného poslancami.

Čo môžu od vás Seredčania očakávať v rámci školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti? Plánujete riešiť nedostatok špecialistov na poliklinike alebo dobudovanie škôlok?

Pri téme výchovy detí narážame v poslednom čase na problém kapacít v materských školách, preto musíme pracovať na navýšení počtu kapacít. Ako najlepšie riešenia sa mi javia prístavby škôlok.

Ako som spomínal vyššie, je tiež  nevyhnutné rozšíriť kapacity Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Seredi, na to je potrebná spolupráca so zástupcami VÚC. S farským úradom zas spolupracovať na výstavbe nového pastoračného centra.

Dôležitá pre mňa je aj oblasť zdravotníctva. Sereď má nedostatok všeobecných a odborných lekárov. Zdravotníctvo je veľmi špecifická oblasť, no vedenie polikliniky by za pomoci mesta malo pracovať na rozšírení radov lekárov a skvalitnení poskytovaných služieb.

Ak by ste mali vyzdvihnúť jednu seredskú osobnosť, ktorá sa podľa Vás zapísala výrazným spôsobom do histórie nášho mesta, kto by to bol?

Do histórie nášho mesta neodmysliteľne patrí pán Mgr. Viliam Karmažín, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie vedenie speváckeho zboru Zvon. Som nesmierne šťastný, že patrím k jeho príbuzným, nakoľko to bol starší brat môjho starého otca.

Keby ste mali privítať rodinnú návštevu zo zahraničia, ktorá v našom meste nebola 30 rokov, aký program na spoznanie Serede by ste jej pripravili?

V prvom rade by to bola návšteva Múzea holokaustu, ktoré pozdvihlo vedomie o Seredi aj v zahraničí. Určite by naše kroky viedli aj do mestského múzea, ktoré oboznamuje návštevníkov s históriou nášho mesta. S tým súvisí aj návšteva bastiónu a priľahlého parku. Za zmienku stojí návšteva Oldtimer múzea či kostola.

Ak by ste si mali predstaviť Váš najobľúbenejší nedeľný obed, čo by sa u Vás podávalo?

Môj najobľúbenejší nedeľný obed je slepačia polievka s pečeňovými haluškami a pečené kurča s ryžou. Ako dezert domáca maková štrúdľa.

Ktoré je Vaše najobľúbenejšie miesto na oddych v Seredi?

V meste je veľa miest na odreagovanie alebo prechádzky. Keďže mám dcéru, využívame aj ihriská či okolitú prírodu. Ale mojou srdcovkou je zvonica a kríž v Hornom Čepeni. Po novom je tu nielen pekný priestor, kde môžu ľudia prísť posedieť, popremýšľať, ale aj oddychová zóna, ktorá v tejto mestskej časti chýbala. Osobne sem aj ja veľmi rád chodím načerpať fyzické, psychické, ale aj duchovné sily.

Zdroj: Tomáš Karmažín

Článok vznikol v spolupráci s Tomášom Karmažínom.

Objednávateľ: Mgr. Tomáš Karmažín, Hornočepenská 2909/30, 92601 Sereď
Dodávateľ: IN:SITY s.r.o., Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, IČO: 51747448

Zdroje: Článok vznikol v spolupráci s Tomášom Karmažínom.

Objednávateľ: Mgr. Tomáš Karmažín, Hornočepenská 2909/30, 92601 Sereď
Dodávateľ: IN:SITY s.r.o., Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, IČO: 51747448
Zdieľať na Facebooku