20.06.2024, meniny má
6. augusta 2023

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: Mesto Sereď obsadzuje pracovnú pozíciu referent územneho plánovania a stavebného poriadku

Voľná pracovná pozícia na MsÚ: Mesto Sereď obsadzuje pracovnú pozíciu referent územneho plánovania a stavebného poriadku
Zdroje: seredsity.sk/pexels.com
reklama

Primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na voľnú pracovnú pozíciu – referent územného plánovania a stavebného poriadku.

Ak máte záujem stať sa pre mesto novou posilou, máte požadované vzdelanie a znalosti týkajúce sa tohto oboru, neváhajte si poslať životopis.

Čo je náplňou práce

 • vykonávať činnosti orgánu územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predpisov (stavebný zákon) v znení
  neskorších,
 • vykonávať činnosti stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, včítane výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 • vykonávať činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
 • vykonávať činnosti špeciálneho stavebného úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 • vykonávať činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti stavebného úradu a špeciálneho stavebného podľa cestného zákona a vodného zákona v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu,
 • poskytovať údaje pre štatistický úrad,
 • spolupracovať pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií,
 • zabezpečovať evidenciu a archiváciu rozhodnutí vrátane kompletnej spisovej agendy jednotlivých podaní.

Kvalifikačné predpoklady na záujemcu o prácu

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v stavebnom odbore,
 • odborná prax vítaná.

Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť platných právnych predpisov (znalosť stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, cestného zákona, zákona o vodách, správneho zákona, zákona o obecnom zriadení a iných právnych predpisov v oblasti samosprávy a životného prostredia),
 • manažérske a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, kreatívnosť, asertivita, precíznosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet,
 • vodičský preukaz sk. B.

Odmeňovanie a termín nástupu

Zamestnanec bude mať funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Termín nástupu do zamestnania je 1. septembra 2023, resp. dohodou.

Celé znenie pracovnej ponuky aj so všetkými potrebnými dokladmi, ktoré je nutné doručiť, nájdete kliknutím na tento odkaz.

reklama

 

Zdroje: Mesto Sereď, seredsity.sk
Zdieľať na Facebooku