18.10.2021, meniny má
27. septembra 2021

Začiatok realizácie štadióna v Seredi je naplánovaný na jar 2022. Aký bude postup rekonštrukcie?

Začiatok realizácie štadióna v Seredi je naplánovaný na jar 2022. Aký bude postup rekonštrukcie?
Zdroj: seredskenovinky.sk/sered.sk
reklama

O rekonštrukcii nášho futbalového štadióna sme už napísali viacero článkov. Minulý rok sme vám napríklad priniesli vizualizácie štadióna, ktoré publikoval Denník Šport. 

Naši futbalisti predviedli po úspechoch v najvyššej futbalovej lige svoju nespornú kvalitu, ktorú zdvojnásobilo nadšenie z postupu medzi elitu.

Jediné, čo však stále chýba k dokonalosti, je štadión, ktorý by spĺňal kritériá najvyššej súťaže. Terajší štadión totiž nespĺňa ani kritériá tretej ligy, a tak museli naši futbalisti hrávať na myjavskom štadióne. Ten je od Serede vzdialený niekoľko desiatok kilometrov a túto vzdialenosť bola ochotná precestovať len menšia skupina skalných fanúšikov.

Zdroj: seredsity.sk

Príprava rekonštrukcie prešla zdĺhavým procesom

Celá príprava sa začala už v roku 2019, kedy sa rozhodla Správna rada Športového klubu futbalu, mesto Sereď a Správa majetku Sereď s. r. o., zastúpená konateľom Ing. Karolom Andrášikom, zrekonštruovať štadión v Seredi.

Príprava rekonštrukcie prešla doposiaľ veľmi zdĺhavým administratívnym procesom. Štadión by mal spĺňať najvyššiu kategorizáciu futbalových štadiónov UEFA a bude niesť štatút I. ligy, preto je celková príprava obzvlášť náročná.

Zdroj: Denník Šport

Pre vydanie rozhodnutia EIA bolo spracované Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Štadión Sereď – rekonštrukcia a dostavba“ (ďalej len „oznámenie“).

Na začiatok bolo k tomuto oznámeniu potrebné vypracovať:

  • akustickú štúdiu,
  • svetlotechnický posudok,
  • dopravno-technické posúdenie.

Spracovanie dopravno-technického posúdenia v období pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19 nebolo možné, nakoľko nápor dopravy na komunikácie v meste Sereď nebol taký objemný, ako býva za bežného stavu. V rámci dopravno-technického posúdenia je potrebné vybudovať v areáli štadióna viac ako 500 parkovacích miest.

Ani svetlotechnický posudok nebolo ľahké vypracovať, nakoľko svetlá štadióna osvetľovali okolité rodinné domy nad povolené hodnoty.

Akustická štúdia bola spracovaná. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí prekračujú najvyššie prípustné hodnoty hluku pre iné zdroje.

Postup rekonštrukcie bude iný

Takto navrhnutý štadión nie je možné zakomponovať do obytného územia, pretože štadión je obklopený rodinnými domami. Reorganizáciou dopravy by museli prejsť mnohé ulice v meste Sereď. Vedenie Správy majetku Sereď s. r. o. sa preto rozhodlo zvoliť iný postup rekonštrukcie štadióna.

Na základe všetkých spracovaných štúdií a posudkov bola projektová dokumentácia prepracovaná a návrh rekonštrukcie štadióna upravený tak, aby splnil všetky zákonom stanovené podmienky a požiadavky futbalového zväzu.

V prvej etape bola z pôvodnej projektovej dokumentácie prepracovaná pôvodná hlavná tribúna, ktorá je prispôsobená tak, aby po jej výstavbe štadión spadal minimálne do 3. ligy. Ďalej sa budú môcť modulárnym systémom v ďalších krokoch napojiť nasledujúce tri tribúny, ktoré spolu vytvoria takzvaný „kotol“. Takto nastavený postup realizácie bude vyhovovať normám, pretože nebude svetlo ani zvuk šíriť do priľahlých rodinných domov nad stanovený rámec.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Rekonštrukcia štadióna začne na jar 2022

Rekonštrukcia je naplánovaná na jar 2022. Začne sa vybudovaním 100 parkovacích miest v areáli štadióna. Dokončenie prvoligového štadióna je behom na dlhú trať, nakoľko bude potrebné riešiť spomínanú reorganizáciu dopravy v meste a vybudovanie záchytného parkoviska pre návštevníkov štadióna.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku