06.08.2020, meniny má
reklama
17. januára 2019

Základná škola Juraja Fándlyho sa v testovaní žiakov dostala medzi 25% najúspešnejších škôl

Základná škola Juraja Fándlyho sa v testovaní žiakov dostala medzi 25% najúspešnejších škôl
WWW.PEXELS.COM
reklama

Pred dvomi mesiacmi, konkrétne 15. novembra 2018, sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov KOMPARO. Ak vaše deti navštevujú základnú školu alebo osemročné gymnázium, určite viete, o čo išlo. Pre bezdetných Seredčanov však vysvetlíme, že žiaci 8. a 9. ročníka zo 712 základných škôl a osemročných gymnázií boli testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, ôsmaci aj z dejepisu, fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. Projekt KOMPARO prebieha na Slovensku už štrnásty rok.

Ide o periodické testovanie žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z rôznych predmetov a zo všeobecných študijných predpokladov. Zahrňuje tri druhy testovaní: meranie na vstupe, priebežné merania počas vzdelávacieho cyklu a meranie na výstupe. V prípade ôsmakov ide o priebežné testovanie a v prípade deviatakov ide o testovanie na “cieľovej páske”.

Každý testovaný žiak dostáva podrobné informácie o tom, aký je jeho výsledok v porovnaní s tisíckami ďalších žiakov. Výsledky slúžia aj ako odporúčanie, ktoré učivá by si žiak mal ešte zopakovať. Objektívna znalosť úrovne výstupov (aj v prípade, že nie je dobrá) je vždy prospešná. Ak môže škole niečo uškodiť, tak je to nedostatočná znalosť vlastnej situácie. Výsledky KOMPARA slúžia základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi najmä ako objektívna spätná väzba, a teda ako odpoveď na to, v čom sú slabé a silné stránky školy. Pre vedenie školy sú vodidlom pri určovaní cieľov a prijímaní opatrení.

ZŠ Fándlyho sa výsledkami svojich ôsmakov v slovenskom jazyku a literatúre, v matematike, v dejepise a vo fyzike aj výsledkami deviatakov v slovenskom jazyku a literatúre zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Škola má skvelých učiteľov a žiakov, ktorí to svojimi výsledkami aj dokazujú.

Výsledky žiakov 8. ročníka ZŠ Juraja Fándlyho

Najlepšie výsledky v matematike: Samuel Kristek 100%, Tamara Haberlandová 100%, Valéria Sárkányová 100%, Šimon Urbánek 100%, Nina Haberlandová 94,1%, Denis Urbánek 94,1%, Martin Mihálik 90,2%

Najlepšie výsledky v slovenskom jazyku a literatúre: Denis Urbánek 100%, Šimon Urbánek 95,5%, Bibiana Masaryková 95,5%, Nina Haberlandová 95,5%, Liana Szeberényiová 92,4%, Valéria Sárkányová 90,9%

Najlepšie výsledky vo fyzike: žiaci so 100% úspešnosťou – Nina Haberlandová, Samuel Kristek, Estell Adamková, Melánia Barošová, Natália Mariková, Yasmin Sarah Zrayer, Šimon Urbánek, Natália Čuperková

Najlepšie výsledky v dejepise: žiaci s 92,5% úspešnosťou – Samuel Kristek, Tamara Haberlandová, Denis Urbánek, Šimon Urbánek, Valéria Sárkányová

Výsledky žiakov 9. ročníka ZŠ Juraja Fándlyho

Najlepšie výsledky v slovenskom jazyku a literatúre: žiaci s 88% úspešnosťou – Tomáš Chatrnúch, Lucia Žifčáková, Paulína Navrátilová, Bibiana Vranková, Miroslava Magyarová

Najlepšie výsledky v matematike: Tomáš Chatrnúch 95%, Bibiána Vranková 95%, Paulína Navrátilová 95%, Adam Štrbka 95%

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdroje: ZŠ Juraja Fándlyho
Zdieľať na Facebooku