19.05.2022, meniny má
13. januára 2022

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi úspešne pokračuje. Študenti získavajú okrem štipendia mnoho benefitov

Duálne vzdelávanie na Obchodnej akadémii v Seredi úspešne pokračuje. Študenti získavajú okrem štipendia mnoho benefitov
Zdroj: oasered.edupage.org/pixabay.com
reklama

Obchodná akadémia v Seredi patrí do siete stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Pri svojej výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňuje moderné vyučovacie metódy v duchu hesla: „Spájame tradíciu s kvalitou“.

Už 47 rokov sa darí Obchodnej akadémii v Seredi vychovávať úspešných absolventov. Študenti tejto školy nájdu uplatnenie na trhu práce na pozíciách stredného manažmentu v podnikateľskej sfére, v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy.

Veľká časť absolventov pokračuje tiež v štúdiu na vysokých školách. Študenti si svoje v škole nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti v treťom a štvrtom ročníku štúdia overujú a zdokonaľujú aj v rámci odbornej dvojtýždňovej praxe u zamestnávateľov.

Čo to vlastne duálne vzdelávanie je?

Ide o systém vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Je špecifický úzkym prepojením všeobecného teoretického vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

reklama

Praktické vyučovanie prebieha priamo na reálnom pracovisku zamestnávateľa. Každý žiak s ním uzavrie učebnú zmluvu, v ktorej sú dané podmienky vyplácania štipendia a iného zabezpečenia. V dôsledku toho budú mať absolventi vyššiu pravdepodobnosť zamestnanosti na trhu práce.

Kde všade môžu žiaci získať štipendium?

Obchodná akadémia v Seredi uzatvorila zmluvy s 15 zamestnávateľmi:

 • E-consulting Slovakia, s r. o., Bratislava
 • CROSSROADS SLOVAKIA, s r. o., Galanta
 • KOLOS Trnava, spol. s  r. o., Trnava
 • PARTNER KONTO s.r.o., Trnava
 • Dividenda, s.r.o., Šaľa
 • Janipe, s.r.o., Šaľa
 • Berčíková, s.r.o., Pata
 • Michal Urban – CG Centrum, Trnava
 • Petomar, s.r.o., Dolná Streda
 • B. M. Kávoviny, spol. s r.o., Sereď
 • Mestský úrad Sereď
 • Obecný úrad Dolná Streda
 • Obecný úrad Váhovce
 • Obecný úrad Gáň
 • Obecný úrad Pata
 • Obecný úrad Vinohrady nad Váhom
 • Obecný úrad Šalgočka
 • Obecný úrad Šúrovce
 • Obecný úrad Zemianske Sady
 • Obecný úrad Šoporňa
 • Obecný úrad Hájske
 • Obecný úrad Pusté Sady
 • Obecný úrad Majcichov
 • Obecný úrad Križovany nad Dudváhom
 • Obecný úrad Zavar
 • Obecný úrad Vlčkovce
 • ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave
 • Stavebné bytové družstvo Sereď
 • Hotel TEVEL Sládkovičovo

V školskom roku 2021/2022 škola úspešne pokračuje 2. ročníkom štúdia v systéme duálneho vzdelávania (SDV). O atraktivite a popularite duálneho vzdelávania zo strany rodičov a žiakov končiacich základnú školu svedčí aj skutočnosť, že v školskom roku 2021/2022 zo 48 žiakov zapísaných do prvého ročníka až 33 žiakov prejavilo záujem vstúpiť do SDV.

Nakoľko je škola limitovaná počtom zamestnávateľov, v tomto školskom roku sa podarilo zo spomínaných 33 žiakov uzatvoriť učebné zmluvy a zapojiť tak do systému duálneho vzdelávania 17 žiakov prvého ročníka. Od minulého školského roka pokračuje v SDV 13 žiakov druhého ročníka. Aktuálne študuje na škole spolu 30 žiakov prvého a druhého ročníka v systéme duálneho vzdelávania.

Výhody duálneho vzdelávania

Republiková únia zamestnávateľov hodnotí prácu a výsledky školy dosiahnuté v oblasti duálneho vzdelávania vysoko pozitívne. Kladné ohlasy na SDV majú aj žiaci a zamestnávatelia zapojení do SDV. Žiaci vzdelávajúci sa v SDV absolvujú v 1. ročníku 6 hodín týždenne, v druhom ročníku 7 hodín týždenne a v treťom a štvrtom ročníku 14 hodín týždenne na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Ich hlavným benefitom je to, že sa pripravujú na budúce povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa. Teoretické vedomosti a zručnosti získané v škole si zdokonaľujú a overujú priamo v praxi. Nadobúdajú pracovné návyky a osvojujú si firemnú kultúru, učia sa vystupovať a komunikovať so spolupracovníkmi na pracoviskách.

V neposlednom rade je prínosom pre žiakov tiež vyššia konkurenčná výhoda pri uplatnení sa na trhu práce. Okrem toho žiaci dostávajú od zamestnávateľa príspevok na stravu, odmenu za produktívnu prácu a tí najlepší majú nárok aj na podnikové štipendium.

Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy podporuje duálne vzdelávanie na stredných odborných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti aj finančnými benefitmi. Konkrétne poskytuje:

 • župné duálne štipendium – v 1. ročníku štúdia – 50 eur mesačne = 500 eur za školský rok,
 • duálna BUS karta – bezplatné cestovanie na linkách dopravcov Trnavského samosprávneho kraja po celú dĺžku štúdia, počas 10 mesiacov školského roka,
 • ubytovanie – nateraz posledný benefit pre žiakov duálneho štúdia je ubytovanie na internátoch Trnavského samosprávneho kraja zadarmo po dobu 10 mesiacov školského roka.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: OA Sereď/Ing. Ľubica Mrvová
Zdieľať na Facebooku