23.01.2022, meniny má
9. januára 2022

Kamenný portál bude obnovený! Seredský kaštieľ prejde ďalšou dôležitou rekonštrukciou

Kamenný portál bude obnovený! Seredský kaštieľ prejde ďalšou dôležitou rekonštrukciou
Zdroj: OZ Vodný hrad/seredsity.sk
reklama

Kamenný portál bol v minulosti súčasťou tretej hradnej brány Šintavského hradu. Táto hradná brána bola postavená po roku 1600 počas rozsiahlej prestavby grófom Stanislavom Thurzom a jeho manželkou grófkou Annou Rosinou Listiusovou.

OZ Vodný hrad, ktorého aktívnu činnosť v meste môžete sledovať hlavne v poslednom období, si už pár rokov dozadu zobralo za cieľ obnoviť tento kamenný portál hradnej brány. Členovia tohto OZ mu chcú navrátiť pôvodný stav.

Na obnovu bola v tom čase vypočítaná  suma 17 686 eur. Aby bolo možné portál obnoviť, spustilo OZ Vodný hrad verejnú zbierku.

Zbierka trvala dva roky

Už v roku 2019 OZ Vodný hrad vyhlásilo zbierku, aby sa aspoň časťou financií od Seredčanov podarilo priblížiť k rozpočtovanej sume. Zbierka trvala dva roky, bola ukončená minulé leto – 20. júla 2021.

reklama

Podarilo sa vtedy vyzbierať sumu 5 391,46 eur.  To je však len 30 % odhadovaných finančných prostriedkov z potrebného rozpočtu. Príspevky sú stále uložené na osobitnom zbierkovom účte.

Mesto portál podporí

Keďže sa zbierka v lete skončila a suma stále nie je dostatočná, po ukončení zbierky OZ Vodný hrad uviedlo, že ďalej bude pokračovať v hľadaní iných zdrojov financovania. Do úvahy pripadali zdroje verejné alebo súkromné.

Do jedného roka od ukončenia zbierky malo totiž OZ povinnosť predložiť okresnému úradu správu s prehľadom použitia výnosu zbierky. Podľa Seredských noviniek to uviedla v minulosti podpredsedníčka OZ Vodný hrad Martina Hilkovičová. 

Na spolufinancovaní sa napokon bude spolupodieľať samotné mesto Sereď. Vyplýva to z  uznesenia MsZ č. 262/2021 zo dňa 04. 11. 2021, ktorým bolo schválené spolufinancovanie opravy portálu hradnej brány.

Zmluva je už podpísaná

Ešte začiatkom decembra, t. j. 7. 12. 2021, podpísalo mesto Sereď a Občianske združenie Vodný hrad zmluvu o spolupráci pri obnove portálu hradnej brány kaštieľa. Mesto na základe tejto podpísanej zmluvy zabezpečí realizáciu procesu verejného obstarávania a následné uzatvorenie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom vo verejnom obstarávaní za podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

Mesto zároveň zabezpečí aj financovanie projektu vo výške rozdielu medzi víťaznou cenovou ponukou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a výnosom zo zbierky vo výške 5 391,46 eur, ktorú zrealizovalo OZ.

Podľa dostupných informácií sa tak OZ Vodný hrad zaväzuje zabezpečiť vykonanie reštaurátorského výskumu a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie, predloženie návrhu na reštaurovanie na KPÚ Trnava, ako aj spolufinancovanie projektu vo výške výnosu zbierky, t. j. vo výške 5 391,46, eur.

zdroj: OZ Vodný hrad

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: OZ Vodný hrad, seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku