19.04.2024, meniny má
23. novembra 2023

Mesto Sereď ocenilo výnimočné osobnosti čestným občianstvom a Cenou mesta Sereď

Mesto Sereď ocenilo výnimočné osobnosti čestným občianstvom a Cenou mesta Sereď
Zdroje: seredsity.sk/seredskenovinky.sk
reklama

Poslanci na predposlednom zasadnutí v tomto roku nielen schvaľovali vyššie poplatky a zákazy pyrotechniky. Na programe mali aj návrhy na ocenenie jednotlivcov a kolektívov oceneniami mesta Sereď.

Do konca septembra sme mohli na Mestský úrad podávať návrhy na ocenenia pre osoby, ktoré podľa nás nejakým pozitívnom spôsobom prispeli k rozvoju verejného života.

Ocenenia si v minulých rokoch prebrali napríklad dnes už zosnulý Dr. Bert Klug, ktorý bol jedným z preživších seredského pracovného a koncentračného tábora, darca krvi Ing. Ján Himpán, alebo aj OZ Vodný hrad.

Ocenení jednotlivci aj skupina

Každý rok naše mesto udeľuje Cenu mesta Sereď a Čestné občianstvo mesta Sereď ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju verejného života.

reklama

Či už ide o výsledky v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku alebo iné mimoriadne zásluhy.

Do 30. septembra 2023 bolo mestu Sereď predložených päť návrhov na ocenenie jednotlivcov a jeden návrh na ocenenie kolektívu oceneniami mesta Sereď.

ocenenie

Zdroj: seredskenovinky.sk

Poslanci udelili čestné občianstvo:

 • Mgr. Milan Novák, prezident HK Slávia Sereď. Ako uviedol navrhovateľ Mgr. Lukáš Sojka v dôvodovej správe, od roku 1990 zastáva v HK Slávia Se eď viacero funkcií, dodnes pôsobí ako predseda a prezident klubu. Počas svojej trénerskej kariéry dosiahol s malým klubom veľa významných úspechov – ako uznávaný tréner viackrát viedol výbery Trnavského kraja, družstvo dorasteniek HK Slávia Sereď doviedol k postupu do 1. ligy a rovnaký úspech zopakoval aj s družstvom žien. Ženy HK Slávia Sereď si od 2014 na 2 roky vyskúšali aj nadnárodnú súťaž WHIL. Mládežnícke družstvá doviedol k titulu viacnásobných majsteriek Trnavského kraja, k 3. miestu na MSR a k ďalším pekným umiestneniam na MSR. V roku 2004 sa so žiačkami stal majstrom SR v súťaží ŠŠS (Školské športové stredisko) a CVČ (Centrum voľného času) . Na medzinárodnom poli sa najviac cenia 2. a dva krát 3.miesto na prestížnom medzinárodnom turnaji Prague handball cup a 1. miesta na turnajoch v Karvinej. Vždy sa snažil vzorne reprezentovať klub, mesto Sereď a Slovensko. Niekoľko rokov aktívne pracoval v Komisii mládeže SZH, v Športovej komisii mesta Sereď a ako podpredseda Trnavského zväzu hádzanej.

  Zdroj: FB HK Slávia Sereď

Ocenenie Cena mesta Sereď získali:

 • Monika Kunová, rodená Seredčanka, ktorá sa venuje výšivkárskemu remeslu. venuje aj tvorbe vlastných vyšívaných prikrývok a obrúskov, na ktorých kombinuje rôzne vzory i farebnosť. V súčasnosti je už v dôchodkovom veku a má dostatok času a hlavne chuti venovať sa aj naďalej remeselnej činnosti a zároveň odovzdávať svoje bohaté skúsenosti a znalosti v rámci rodinného kruhu i priateľom.

  Zdroj: Úĺuv

 • PhDr. Ervín Blažek, sa narodil v roku 1933 v Križovanoch nad Dudváhom. Pochádza z učiteľskej a hudobníckej rodiny. Na vysokej škole vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Je osobnosťou, ktorá sa významne podieľala na rozvoji v oblasti vzdelávania a kultúry Trnavského kraja. Pôsobil ako učiteľ na základných školách napríklad aj v Seredi. Dirigoval detské i miešané spevácke zbory: Detský spevácky zbor v Seredi, Komorný detský zbor v Trnave, ženský spevácky zbor Slovenka v Hlohovci a miešaný spevácky zbor ZORA v Galante.

 

 • Ing. Ondrej Urban bol členom rady Zväzu vojakov SR – klub Sereď od roku 2011, od roku 2017 je predsedom klubu. Cieľom Zväzu vojakov SR je rozvíjanie branného vedomia mladých ľudí, posilňovanie vlasteneckej výchovy, udržiavanie vojenských tradícií národnooslobodzovacieho boja, druhov vojsk, útvarov a, pamiatok, profesijnej hrdosti, hrdosti na príslušnosť k OS SR organizovaním podujatí venovaných významným vojenským udalostiam, prezentovaním vojenskej histórie, organizovaním vzdelávacích, propagačných, kultúrnych, historických, športových alebo spoločenských akcií. Vojenskú históriu regiónu prezentuje príspevkami v regionálnej tlači – v Seredských novinkách, Galantský a Šaliansky žurnál, časopis SZPB Bojovník. Od roku 2013 je tiež členom riadiaceho výboru občianskeho združenia UN V eteran Slovakia, ktoré v Seredi založil plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD. V súčasnosti pracuje na výskume v oblasti vojenských dejín Serede a okolia a na príprave publikácie o vojenských útvaroch v Seredi.

 

 • tanečná skupina LY DANCE UNITED, ktorá sa k dnešnému dňu sa zúčastnili na desiatkach tanečných súťaží a získali stovky ocenení.  Do tanca vkladajú celé svoje telo, dušu i srdce, čo vidieť na úspechoch, ktoré dosahujú. Mesto Sereď reprezentujú na vysokej úrovni, z každej súťaže, na ktorej sa zúčastnia si privezú minimálne jednu trofej a robia nášmu mestu dobré meno na Slovensku i v Európe. Tanečnej skupine sa len v tomto roku podarilo na slovenských a zahraničných súťažiach získať l .miesto – 18-krát, 2. miesto – päťkrát, 3.miesto – päťkrát. Reprezentujú nás od roku 2006 a za ten čas stihli nazbierať naozaj krásnu zbierku trofejí.

  ZDROJ: FB LY DANCE UNITED

 

 

Zdroje: sered.sk, seredsity.sk,
Zdieľať na Facebooku