04.03.2024, meniny má
9. februára 2024

Podmienky na poskytnutie príspevku na sociálny taxík v meste Sereď sa zmenili. Po novom už nie sú také obmedzujúce

Podmienky na poskytnutie príspevku na sociálny taxík v meste Sereď sa zmenili. Po novom už nie sú také obmedzujúce
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

Minulý rok sme vás informovali o službe sociálny taxík, ktorú od 1. júla 2023 schválili poslanci mesta Sereď pre svojich spoluobčanov.

Táto sociálna služba sa využíva vo viacerých mestách a je určená pre starobných dôchodcov s nižším dôchodkom a pre držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Nové podmienky sociálneho taxíka

Ako uvádzajú Seredské novinky, hoci mesto Sereď poskytuje príspevok na sociálny taxík, bol oňho nulový záujem. Vyvstala tak potreba zmeniť súčasné pravidlá pre jeho poskytovanie.

„Podmienky poskytnutia príspevku záujemcovia nespĺňali, najmä z dôvodu, že prekračovali príjem 500 eur mesačne, ktorý bol v podmienkach uvedený. V roku 2023 splnili podmienky poskytnutia príspevku iba dve žiadateľky, ktorým bol príspevok priznaný, o jeho výplatu však nepožiadali,“ uviedla Silvia Adamčíková, vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny na MsÚ.

reklama

Mestskí poslanci preto na rokovaní dňa 8. februára 2024 schválili nové kritériá na poskytnutie príspevku na sociálny taxík, ktoré sa oproti minulosti zmiernili.

Predtým platilo, že žiadateľ nesmel mať dôchodok vyšší ako 500 eur a jazdy mohli byť vykonané len na návštevu zdravotníckych zariadení, lekární alebo na vybavenie úradných záležitostí, pričom boli obmedzené vyhradenými dňami a hodinami.

Nové pravidlá však tieto obmedzenia odstraňujú. Dôchodok už nie je kritériom na získanie príspevku a cieľ jazdy nie je viazaný na konkrétny čas a účel. Seniori tak môžu využiť príspevok na dopravu podľa ich vlastných potrieb. Ostatné kritériá ostávajú nemenné.

Kto môže využívať sociálny taxík?

Príspevok na sociálny taxík môže mesto poskytnúť žiadateľovi, ak:

  • je poberateľom invalidného dôchodku a zároveň je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je podľa posudku vydaného ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nepoberá z ÚPSVaR peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
  • je poberateľom starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a dosiahol fyzický vek najmenej 70 rokov.

Príspevok na sociálny taxík nie je určený žiadateľovi, ktorý:

  • má okrem dôchodku iný príjem,
  • má zabezpečenú celoročnú pobytovú službu v zariadení sociálnych služieb,
  • má voči mestu Sereď nesplnený finančný záväzok.

Príspevok sa jednému žiadateľovi poskytuje v rozsahu maximálne na osem jázd v kalendárnom mesiaci vo výške:

  • 2 eurá na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na uliciach: Hornočepeňská, Kasárenská, Bratislavská, Priemyselná, Malý háj, Nový Majer, Poľná, Trnavská, Jarná a Letná,
  • 1,50 eura na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na ostatných uliciach mesta Sereď.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku