20.06.2021, meniny má
15. mája 2021

Pokutu za parkovanie vám po novom môže udeliť aj mestský úrad. Peniaze pritom pôjdu do rozpočtu mesta

Pokutu za parkovanie vám po novom môže udeliť aj mestský úrad. Peniaze pritom pôjdu do rozpočtu mesta
Zdroj: Google Maps/zemplincanonline.sk
reklama

Za porušenie zákazu zastavenia a státia budú môcť po novom ukladať pokutu aj mestá a obce. Peniaze pritom pôjdu do rozpočtu mesta. Túto právomoc mala doteraz len polícia, to sa však zmenilo od 1. mája 2021. V akej výške vám môžu uložiť pokutu zamestnanci mestského úradu?

Na porušenie nemusíte byť upozornený

Mesto bude môcť využiť inštitút objektívnej zodpovednosti. To znamená, že namiesto papuče budú rozkazy s pokutou zasielať priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Poslanecký návrh novely zákona schválila Národná rada Slovenskej republiky v marci.

Za tento priestupok môžete dostať sankciu vo výške 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur. Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) bude sankcia 198 eur, z toho dve tretiny sú 132 eur.

Čo môžu robiť mestá a obce:

  • zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia),
  • vydať rozkaz o pokute,
  • prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
  • rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

Papuče už nie sú dostatočne efektívne

Podľa Ministerstva vnútra SR obec doteraz nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať rozhodnutia vo veci správnych deliktov držiteľa vozidla. Vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla (aj pomocou tzv. papúč) je časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých deliktov v statickej doprave.

„Na druhej strane značné množstvo predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov. Stanovili pravidlá a realizovali príslušné dopravné značenie, avšak dosiaľ nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti,” doplnilo Ministerstvo vnútra SR.

V klasickom blokovom konaní nenastali žiadne zmeny.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: minv.sk, seredskenovinky.sk, auto.pravda.sk
Zdieľať na Facebooku